20200420 placz05Trwają prace remontowe drogi gminnej nr 309011 Płaczków-Pięty w miejscowości Płaczków Piechotne na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 w miejscowości Płaczków do skrzyżowania z drogą krajową nr 42 w miejscowości Pięty.

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 8 cm i szerokości 4m z obustronnymi poboczami umocnionymi kruszywem. W ramach prowadzonych prac zostaną również oczyszczone rowy przydrożne oraz umocnione zjazdy do wysokości nawierzchni jezdni. Ogółem wyremontowany będzie odcinek drogi o długości 2107 m. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60%, pozostałe 40% kosztów pokryte będzie z budżetu Gminy Bliżyn. Całkowita zakładana wartość zadania wynosi 941.798,39 zł. Termin zakończenia robót przewidziany został w umowie z wykonawcą na dzień 30.06.2020 r.

20200420 placz01

20200420 placz02

20200420 placz03

20200420 placz04

20200420 placz06

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski