01 KopiowaniePrzy jednym głosie wstrzymującym wójt gminy Mariusz Walachnia zdobył wotum zaufania i uzyskał absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Dochody budżetu Gminy zaplanowane pierwotnie w wysokości 29.786.018,50 zł po zmianach dokonanych w ciągu roku zwiększono do 36.702.438,27 zł i zostały wykonane w wysokości 36.170.884,69 zł tj. 98,55%. Natomiast wydatki zaplanowane w wysokości 29.426.018,50 zł zrealizowano w wysokości 34.390.943,16 zł tj. 93,11%. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) wyniosły 5.227.793,72 zł tj. 81,09% zaplanowanych.

Za udzielone absolutorium wójt podziękował radnym, sołtysom, skarbnik gminy, sekretarzowi gminy oraz pracownikom urzędu za pomoc w realizacji budżetu.

W trakcie obrad, którym przewodniczył Jacek Krzepkowski, przewodniczący rady, radni wysłuchali również rocznych sprawozdań z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, straży pożarnej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz podjęli kilka uchwal ważnych dla gminy i jej mieszkańców.

Pełna relacja w najbliższym „Informatorze”, który ukaże się w połowie przyszłego tygodnia.

IMG 3998 Kopiowanie

IMG 4000 Kopiowanie

IMG 4001 Kopiowanie

IMG 4004 Kopiowanie

IMG 4005 Kopiowanie

IMG 4007 Kopiowanie

IMG 4009 Kopiowanie

IMG 4013 Kopiowanie

IMG 4014 Kopiowanie

IMG 4015 Kopiowanie

IMG 4022 Kopiowanie

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski