01 KopiowanieRozpoczęły się zebrania wiejskiej, na których mieszkańcy decydują o podziale pieniędzy z Funduszu Sołeckiego na 2021 rok. Łącznie w skali całej gminy do podziału jest 477.589 złotych (kwota zależy od liczby mieszkańców danego sołectwa). Najwięcej przypadnie na Bliżyn (39.985 zł), najmniej na Jastrzębię (10.996 zł). W dniu 5 września odbyły się zebrania w sołectwie Jastrzębia i Ubyszów.

Zebranie w Jastrzębi poprowadziła sołtys Monika Łukomska, a uczestniczyli w nim wójt gminy Mariusz Walachnia, sekretarz gminy Michał Jędrys oraz radny Wiesław Gregiel. Obecni zdecydowali, że w 2021 roku z funduszu obok miejscowej altany wybudowana zostanie siłownia zewnętrzna. Korzystając z okazji dzielnicowy Emil Sadza uczulał obecnych na próby wyłudzenia pieniędzy, w szczególności od osób starszych.

Natomiast zebranie w Ubyszowie poprowadził sołtys Krzysztof Ciuk, a poza mieszkańcami wzięli w nim udział wójt gminy Mariusz Walachnia, sekretarz gminy Michał Jędrys oraz radny Radosław Bulka. W tym przypadku zdecydowano, że pieniądze z funduszu zostaną przeznaczone na budowę oświetlenia ulicznego.

Przy okazji wójt poinformował mieszkańców obu sołectw, że w tym i w przyszłym roku priorytetem inwestycyjnym dla gminy jest budowa kanalizacji. Niedawno zostały rozstrzygnięte dwa przetargi na budowę kanalizacji w Bliżynie w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica oraz w Bliżynie na ul. Kościuszki od przejazdu kolejowego w kierunku Brześcia.

 Wójt poinformował również, że powiat złożył wniosek do wojewody o pozyskanie pieniędzy z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi w kierunku Majdowa.

Ale włodarze gminy mieli do przekazania też złą wiadomość. Z uwagi na bardzo dużą ilość odpadów (30-40% więcej, aniżeli w 2019 roku), jakie oddają mieszkańcy, w przyszłym roku czeka nas podwyżka cen za wywóz odpadów komunalnych. Nie wzrośnie za to raczej cena za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

IMG 5840 Kopiowanie

IMG 5841 Kopiowanie

IMG 5846 Kopiowanie

IMG 5848 Kopiowanie

IMG 5849 Kopiowanie

IMG 5850 Kopiowanie

IMG 5852 Kopiowanie

IMG 5853 Kopiowanie

IMG 5854 Kopiowanie

IMG 5857 Kopiowanie

IMG 5858 Kopiowanie

IMG 5859 Kopiowanie

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski