Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie i Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Odrowążku otrzymały ze środków Krajowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dofinasowanie na zakup sprzętu i wyposażenia w wysokości po 6.100 zł.

Z pozyskanych środków OSP Bliżyn zakupiła 30 odcinków węży W-75, W-52 i W-25.

OSP Nowy Odrowążek  zakupiła 6 kompletów umundurowania koszarowego, 6 par butów skórzanych, 4 pary rękawic specjalnych i 4 odcinki węży W-52.

Zakupy te znacząco poprawiają wyposażenie i gotowość bojową tych jednostek.

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski