01W dniu 8 października gminę Bliżyn odwiedził wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak. -Pan wojewoda oficjalnie otworzył wyremontowaną drogę Płaczków-Pięty, która była współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wspólnie objechaliśmy gminę zapoznając wicewojewodę z naszymi atutami, przedstawiliśmy aktualną ofertę dla potencjalnych inwestorów oraz zakres niezbędnych do rozwoju gminy inwestycji. – mówi wójt gminy Mariusz Walachnia.

Delegacja naszych samorządowców wraz z gościem udała się do Płaczkowa, gdzie oficjalnie otwarto wyremontowaną drogę gminną nr 309011 Płaczków-Pięty w miejscowości Płaczków Piechotne. Remont został przeprowadzony na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 w miejscowości Płaczków do skrzyżowania z drogą krajową nr 42 w miejscowości Pięty. Przypomnijmy, że zgodnie z projektem wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o grubości 8 cm i szerokości 4 m z obustronnymi poboczami umocnionymi kruszywem. W ramach prowadzonych prac zostały również oczyszczone rowy przydrożne oraz umocnione zjazdy do wysokości nawierzchni jezdni. Dla poprawy bezpieczeństwa na prostym odcinku drogi zamontowane zostały dwa progi zwalniające. Ogółem wyremontowany odcinek drogi ma długość 2107 m. Zadanie współfinansowane było ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60%, pozostałe 40% kosztów pokryte zostało z budżetu Gminy Bliżyn. Całkowita wartość zadania wyniosła 941.798,39 zł.

Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali: wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak, wójt gminy Mariusz Walachnia, wiceprzewodniczący rady gminy Radosław Bułka i sołtys Płaczkowa Daniela Domagała. Obecni byli przy tym również sekretarz gminy Michał Jędrys oraz radni: Genowefa Supernat, Dorota Cukrowska, Józef Dąbrowski i Wiesław Gregiel.

Wicewojewoda w Płaczkowie oglądając miejsce integracyjne wraz z altaną i placem zabaw zwrócił uwagę na troskę mieszkańców o to urokliwe miejsce.

Następnie nasz gość wraz z osobami towarzyszącymi objechał niektóre miejscowości w gminie zapoznając się z potrzebami inwestycyjnymi w poszczególnych miejscowościach. W planie wizyty był m.in. zalew w Bliżynie oraz modernizowana oczyszczalnia ścieków. Przedstawiono zakres działań i plany związane z rozbudową oczyszczalni ścieków i rozbudowy sieci kanalizacyjnej. W trakcie rozmów poruszone zostały problemy gminy z gospodarką odpadami komunalnymi.

IMG 6802 Kopiowanie

IMG 6803 Kopiowanie

IMG 6804 Kopiowanie

IMG 6805 Kopiowanie

IMG 6806 Kopiowanie

IMG 6807 Kopiowanie

IMG 6808 Kopiowanie

IMG 6810 Kopiowanie

IMG 6812 Kopiowanie

IMG 6813 Kopiowanie

IMG 6817 Kopiowanie

IMG 6819 Kopiowanie

IMG 6821 Kopiowanie

IMG 6823 Kopiowanie

IMG 6824 Kopiowanie

IMG 6826 Kopiowanie

IMG 6827 Kopiowanie

IMG 6828 Kopiowanie

IMG 6830 Kopiowanie

IMG 6831 Kopiowanie

IMG 6832 Kopiowanie

IMG 6833 Kopiowanie

IMG 6834 Kopiowanie

IMG 6835 Kopiowanie

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski