Gmina Bliżyn jest liderem w powiecie jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca. W latach 2017-2019 było to średnio 606,03 złotych. Tak wynika z rankingu pisma „Wspólnota” specjalizującego się w tematyce samorządowej. Daje nam to 1084 miejsce w kraju (na około 2500). Na drugim miejscu jest Suchedniów (588,30 zł), następnie Skarżysko Kościelne (543,38 zł), Łączna (472,75 zł) i na końcu Skarżysko-Kamienna (267,48 zł). Powiat na inwestycje wydaje 142,04 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca, co daje mu 238 miejsce na około 300 powiatów.

Ranking jest opracowaniem przygotowanym przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie zestawień danych dot. wszystkich samorządów - danych ze sprawozdań finansowych JST, danych GUS i ankiet.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski