Informujemy, że w dniach 14 - 28 października 2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu zmiany do „Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2024.
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Bliżyn, organizacje społeczne i stowarzyszenia działające na terenie gminy.
Wszelkie uwagi i wnioski o zmianach w formie pisemnej należy wnosić na adres poczty elektronicznej Urzędu Gminy Bliżyn Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zmiana polega na :
w rozdziale 16 Cele w rozwoju gminy; punkt 16.2 Cele strategiczne; Cel operacyjny V: Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Bliżyn poprzez edukację oraz zapewnienie bezpieczeństwa w sferze socjalnej i społecznej; Programy i działania (str. 100), poprzez dodanie pkt. 9 i 10 w brzmieniu :
9) budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej,
10) budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz budynkach mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych.

Informacja o wynikach konsultacji podana zostanie do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń oraz stronach internetowych gminy.
Treść dokumentu z naniesionymi zmianami (str. 100) zamieszczamy poniżej.

Strategia Gminy Bliżyn na lata 2014-2024 z proponowanymi zmianami

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski