01 KopiowanieDrugi rok z rzędu z uwagi na pandemię obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja miały tylko symboliczny charakter. O godzinie 10.00 Mszę św. w intencji Ojczyzny odprawił ks. proboszcz Stanisław Wlazło. Po nabożeństwie po pomnikiem II wojny światowej strażacy OSP Bliżyn pochylili się ze sztandarem, a delegacja władz samorządowych gminy w osobach wójta Mariusza Walachni, przewodniczącego razy gminy Jacka Krzepkowskiego oraz sekretarz Michała Jędrysa złożyła wianzkę kwiatów i zapaliła znicze. W poczcie sztandarowym byli: Czesław Szmalec, Wojciech Gołębiewski i Paweł Żak.

 IMG 8735 Kopiowanie

IMG 8737 Kopiowanie

IMG 8739 Kopiowanie

IMG 8740 Kopiowanie

IMG 8743 Kopiowanie

IMG 8745 Kopiowanie

IMG 8749 Kopiowanie

IMG 8750 Kopiowanie

rodzina 500

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

 ula wolska

 Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski