Umowa SeniorzyBlisko 2 mln 200 tys. zł otrzymał w tym roku region świętokrzyski w ramach rządowego programu „Senior+”. Umowy z samorządowcami podpisał wojewoda Zbigniew Koniusz. Umowę ze strony Gminy Bliżyn, która opiewa na kwotę 26.700 zł , podpisali wójt gminy Mariusz Walachnia i skarbnik gminy Beata Ozan. Całkowity koszt zadania wynosi 60.000 zł.

Program „Senior+” zakłada dofinansowanie jednostek samorządu do zadań polegających na tworzeniu i prowadzeniu infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób starszych. Celem strategicznym programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez tworzenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

W tym roku województwo świętokrzyskie na realizację programu „Senior+” otrzymało 2.169.733,16 zł. W ramach modułu I (jest to jednorazowe wsparcie na utworzenie lub wyposażenie placówki) dofinansowanie wynosi 200.000 zł, a w ramach modułu II (zapewnienie funkcjonowania już istniejących domów czy klubów) jest to 1.969.733,16 zł.

Dotacje dla 36 ośrodków dla seniorów trafią do 27 świętokrzyskich samorządów. Powstanie jeden Klub „Senior+” w gminie Złota, a 35 placówek dostanie środki na swe bieżące utrzymanie (jest to 26 Klubów „Senior+” oraz 9 Dziennych Domów „Senior+”).

Zdjęcia: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Umowa Seniorzy1

 

Umowa Seniorzy3

Umowa Seniorzy4

 

 Zalew 4

Bliżyn z lotu ptaka

rodzina 500

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

 ula wolska

 Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 BSC Logo v9

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski