0112 września na terenie dwóch gmin (Stąporków i Bliżyn) zorganizowany został "Rajd Rowerowy - Piekielnie dobrym szlakiem" połączony z piknikiem promocyjno-integracyjnym służącym integracji członków lokalnej społeczności gmin: Bliżyn i Stąporków. Wystartowało łącznie 103 amatorów rekreacyjnej jazdy na rowerze.Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Uczestnicy rajdu mieli do wyboru cztery trasy rowerowe (o różnych nawierzchniach) prowadzące urokliwymi drogami gmin: Bliżyn i Stąporków. Z Bliżyna spod altany nad zalewem wyruszono na trasy o długości 31 - Altana grillowa nad zalewem w Bliżynie - Świnia Góra - Nowy Odrowążek - Włochów - Pardołów - Świerczów - Sorbin - Zbrojów - Miejsce do Integracji w Płaczkowie Piechotnym oraz 44 km - Altana grillowa nad zalewem w Bliżynie - Ubyszów - Majdów - Książek - Budki - Aleksandrów - Huta - Niekłań Mały - Niekłań Wielki - Wólka Plebańska - Odrowąż - Miejsce do Integracji w Płaczkowie Piechotnym

Zadanie zorganizowane zostało w ramach operacji „Marketing obszaru LGD”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.2.5 "Marketing obszaru LGD" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na mecie dla uczestników wydarzenia przygotowano pamiątkowe medale, poczęstunek, konkurs z nagrodami, wśród uczestników rozlosowano również pakiety promujące walory turystyczne województwa świętokrzyskiego, przekazane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Inicjatywa Lokalna i Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów.

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim osobom, które wsparły SIL w organizacji Rajdu: Andrzejowi Bętkowskiemu - marszałkowi województwa świętokrzyskiego, Annie Leżańskiej - wicestaroście powiatu skarżyskiego,
Danieli Domagale -
sołtysowi sołectwa Płaczków, Michałowi  Gałczyńskiemu - przedstawicielowi Suchedniowskiego Stowarzyszenia Cyklistów oraz Grzegorzowi Łapajowi - prezesowi Stowarzyszenia Lepsze Skarżysko.

IMG 3417 Kopiowanie

IMG 3418 Kopiowanie

IMG 3419 Kopiowanie

IMG 3422 Kopiowanie

IMG 3424 Kopiowanie

IMG 3425 Kopiowanie

IMG 3426 Kopiowanie

IMG 3427 Kopiowanie

IMG 3429 Kopiowanie

IMG 3430 Kopiowanie

IMG 3431 Kopiowanie

IMG 3433 Kopiowanie

IMG 3435 Kopiowanie

IMG 3436 Kopiowanie

IMG 3437 Kopiowanie

IMG 3438 Kopiowanie

IMG 3440 Kopiowanie

IMG 3441 Kopiowanie

IMG 3444 Kopiowanie

IMG 3445 Kopiowanie

IMG 3446 Kopiowanie

IMG 3447 Kopiowanie

IMG 3448 Kopiowanie

IMG 3449 Kopiowanie

IMG 3450 Kopiowanie

IMG 3451 Kopiowanie

IMG 3452 Kopiowanie

IMG 3453 Kopiowanie

IMG 3454 Kopiowanie

IMG 3455 Kopiowanie

IMG 3456 Kopiowanie

 

 Zalew 4

Bliżyn z lotu ptaka

rodzina 500

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

 ula wolska

 Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 BSC Logo v9

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski