Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.08.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, Decyzją nr WA.RZT.70.208.2021/5 zatwierdził nową taryfę, dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bliżyn – ujęcie wody w Gostkowie.

TARYFA OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.10.2021

.

Wyszczególnienie

Wysokość cen i stawek opłat

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Woda

Grupa 1

Cena wody zł/m³

1,60

1,62

1,65

Grupa 2

Cena wody zł/m³

1,60

1,62

1,65

Grupa 3

Cena wody zł/m³

1,60

1,62

1,65

Ścieki

Grupa 1

Cena usługi odprowadzania ścieków

zł/m³

3,63

3,63

3,65

Grupa 2

Cena usługi odprowadzania ścieków

zł/m³

3,63

3,63

3,65

Do cen i stawek opłat netto podanych w powyższej tabeli dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8%.

Decyzja Wód Polskich (pdf)

 Zalew 4

Bliżyn z lotu ptaka

rodzina 500

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

 ula wolska

 Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 BSC Logo v9

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski