W związku z koniecznością wdrożenia nowych rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów osobistych z drugą cechą biometryczną –  z odciskami palców, Urząd Gminy Bliżyn, informuje, że w dniu 5 listopada 2021 roku sprawy związane z dowodami osobistymi  realizowane będą w godzinach od 7:30 do 11:00.

Mogą także nastąpić trudności z innymi modułami Systemów Rejestrów Państwowych (Ewidencja ludności oraz Urząd Stanu Cywilnego).

Od 8 listopada 2021 r. Polacy, którzy ukończyli 12 lat, będą mogli składać wnioski o wydanie dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną – odciskami palców. Będą one zamieszczane w warstwie elektronicznej dowodu. Dodatkowo do warstwy graficznej dowodu powróci odwzorowanie cyfrowe podpisu posiadacza. Będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego. Nie zmienią się natomiast wymagania dotyczące fotografii.

 Zalew 4

Bliżyn z lotu ptaka

rodzina 500

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

 ula wolska

 Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 BSC Logo v9

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski