Jeszcze w tym roku na konto naszej gminy ma trafić 2 200 963 zł. Pieniądze przyznane zostały w ramach Polskiego Ładu. Są to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji. Wiąże się to z dostrzeżeniem dużych potrzeb finansowania zadań w zakresie wodno - kanalizacyjnym. Środki te gmina będzie mogła przeznaczyć na inwestycje w latach 2021-2024. W poprzednim etapie programu wsparcia samorządów Gmina Bliżyn pozyskała 10 023 070zł. z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w miejscowościach Bliżyn i Ubyszów.

To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców, ponieważ otrzymane kolejne już środki pozwolą na realizację tak ważnych inwestycji. Daje nam to  nadzieję, że coraz bardziej realne staje się skanalizowanie jak największej części gminy w najbliższym czasie. Odpowiadając na oczekiwania naszych mieszkańców planujemy rozpoczęcie procesów inwestycyjnych we wszystkich czterech kierunkach. W najbliższych tygodniach złożone zostaną kolejne wnioski. Będzie to m.in. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków i Gilów. - mówi Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia.

Nie bez znaczenia jest fakt, że dzięki dobremu zarządzaniu w zakresie gospodarki komunalnej, na dzień dzisiejszy koszt wody dla mieszkańców, do których woda dostarczana jest z wodociągu gminnego to kwota 1,73 zł/m³ brutto a koszt odprowadzenia ścieków to 3,92zł/m³ brutto.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski