01 KopiowaniePo dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa na 7 maja Świniej Górze odbył się „Piknik Kawaleryjski”. Wcześniej pod Rogowym Słupie odprawiona została polowa Msza Św. dla upamiętnienia 82. rocznicy bitwy stoczonej w dniu 1 kwietnia 1940 r. pod Rogowym Słupem (pod Rosochami) między Wydzielonym Oddziałem Wojska Polskiego pod dowództwem mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” a Niemcami.

Mszy Św. przewodniczył ks. Marcin Wojciechowski, uświetnił ją występ scholi parafialnej „Astra Dei” i części Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin”. Po nabożeństwie delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Wójt gminy Mariusz Walachnia podziękował uczestnikom nabożeństwa, w tym radnemu sejmiku wojewódzkiego Marcinowi Piętakowi, przewodniczącemu rady gminy Jackowi Krzepkowskiemu, radnemu Józefowi Dąbrowskiemu, prezes Stowarzyszenie „Jastrzębia pod Świnią Górą” Monice Łukomskiej, leśnikom.

O godzinie 14.00 na polanie przy leśniczówce Świnia Góra rozpoczął się Piknik Kawaleryjski”. Kilkaset osób, które na pokaz dotarło pieszo, rowerami i konno powitał wójt Mariusz Walachnia. Inscenizację bitwy pod Rosochami zaprezentowali ułani Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich pod kierunkiem Roberta Mazura. Zebrani obejrzeli ponadto popisy władania szablą, pokazy musztry, szarży kawaleryjskiej XX wieku. Odbyła się także prezentacja wyposażenia kawaleryjskiego XX wieku.

Dla wszystkich chętnych organizatorzy przygotowali ognisko oraz pyszną grochówkę.

Piknik Kawaleryjski organizowany przez Stowarzyszenie „Jastrzębia pod Świnią Górą” realizowany w ramach zadania grantowego: „Spotkajmy się na Piekielnym Szlaku” realizowanego w ramach umowy do wniosku nr 3/2021/G-2 na przyznanie grantu na realizację zadania grantowego przedsięwzięcie nr 1.1.7 „Wydarzenia na „Piekielnym Szlaku” i w Parkach Nordic Walking” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

IMG 1088 Kopiowanie

IMG 1089 Kopiowanie

IMG 1090 Kopiowanie

IMG 1091 Kopiowanie

IMG 1092 Kopiowanie

IMG 1093 Kopiowanie

IMG 1094 Kopiowanie

IMG 1095 Kopiowanie

IMG 1096 Kopiowanie

IMG 1097 Kopiowanie

IMG 1098 Kopiowanie

IMG 1100 Kopiowanie

IMG 1101 Kopiowanie

IMG 1102 Kopiowanie

IMG 1103 Kopiowanie

IMG 1104 Kopiowanie

IMG 1105 Kopiowanie

IMG 1107 Kopiowanie

IMG 1109 Kopiowanie

IMG 1113 Kopiowanie

IMG 1115 Kopiowanie

IMG 1116 Kopiowanie

IMG 1118 Kopiowanie

IMG 1121 Kopiowanie

IMG 1122 Kopiowanie

IMG 1123 Kopiowanie

IMG 1124 Kopiowanie

IMG 1125 Kopiowanie

IMG 1126 Kopiowanie

IMG 1127 Kopiowanie

IMG 1128 Kopiowanie

IMG 1129 Kopiowanie

IMG 1130 Kopiowanie

IMG 1131 Kopiowanie

IMG 1132 Kopiowanie

IMG 1134 Kopiowanie

IMG 1135 Kopiowanie

IMG 1138 Kopiowanie

IMG 1139 Kopiowanie

IMG 1141 Kopiowanie

IMG 1142 Kopiowanie

IMG 1143 Kopiowanie

IMG 1144 Kopiowanie

IMG 1145 Kopiowanie

IMG 1146 Kopiowanie

IMG 1150 Kopiowanie

IMG 1153 Kopiowanie

IMG 1154 Kopiowanie

IMG 1145 Kopiowanie

IMG 1146 Kopiowanie

IMG 1150 Kopiowanie

IMG 1153 Kopiowanie

IMG 1154 Kopiowanie

IMG 1155 Kopiowanie

IMG 1156 Kopiowanie

IMG 1157 Kopiowanie

IMG 1158 Kopiowanie

IMG 1159 Kopiowanie

IMG 1160 Kopiowanie

IMG 1161 Kopiowanie

IMG 1163 Kopiowanie

IMG 1164 Kopiowanie

IMG 1166 Kopiowanie

IMG 1167 Kopiowanie

IMG 1169 Kopiowanie

IMG 1170 Kopiowanie

IMG 1171 Kopiowanie

IMG 1172 Kopiowanie

IMG 1174 Kopiowanie

IMG 1175 Kopiowanie

IMG 1176 Kopiowanie

IMG 1177 Kopiowanie

IMG 1178 Kopiowanie

IMG 1179 Kopiowanie

IMG 1180 Kopiowanie

IMG 1181 Kopiowanie

IMG 1184 Kopiowanie

IMG 1185 Kopiowanie

IMG 1186 Kopiowanie

IMG 1190 Kopiowanie

IMG 1191 Kopiowanie

IMG 1192 Kopiowanie

IMG 1193 Kopiowanie

IMG 1195 Kopiowanie

IMG 1197 Kopiowanie

IMG 1198 Kopiowanie

IMG 1201 Kopiowanie

IMG 1202 Kopiowanie

IMG 1203 Kopiowanie

IMG 1204 Kopiowanie

IMG 1206 Kopiowanie

IMG 1207 Kopiowanie

IMG 1209 Kopiowanie

IMG 1210 Kopiowanie

IMG 1211 Kopiowanie

IMG 1212 Kopiowanie

IMG 1213 Kopiowanie

IMG 1215 Kopiowanie

IMG 1216 Kopiowanie

IMG 1217 Kopiowanie

IMG 1218 Kopiowanie

IMG 1219 Kopiowanie

IMG 1222 Kopiowanie

IMG 1223 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski