01W nocy z 11 na 12 czerwca odbył się „68. Nocny Rajd Świętokrzyski” zorganizowany przez radomski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Rajd zakończył się w niedzielny poranek przy altanie nad zalewem w Bliżynie, a z jego uczestnikami spotkał się wójt gminy Mariusz Walachnia.

 20220612 053425 Kopiowanie

20220612 053728 Kopiowanie

20220612 054146 Kopiowanie

20220612 054152 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski