W dP7204250niu 20 lipca Wójt Gminy Bliżyn  Mariusz Walachnia wręczył pamiątkowe dyplomy i nagrody za osiągnięcie najlepszego wyniku w szkole z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022. Nagrody otrzymali uczniowie :

Dominik Niewiadomski - SP Mroczków

Michał Woźniak – SP Odrowążek

Weronika Żak – SP Bliżyn

Jagoda Jarosz - SP Sorbin

W uroczystości wzięli udział rodzice uczniów oraz dyrektorzy szkół z terenu Gminy. 

Gratulujemy uzyskanego wyniku i życzymy dalszych sukcesów.

 

P7204234.1

P7204235

P7204239

P7204242

P7204243

P7204245

P7204246

P7204250

P7204252

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski