Realizując zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego - Urząd Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening systemu alarmowania ludności cywilnej, przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego. W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, nadany zostanie na terenie województwa świętokrzyskiego akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 minutę.

.
Mariusz Walachnia
Wójt Gminy Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski