Informujemy, że sytuacja związana z gwałtownym wzrostem cen energii elektrycznej oraz brakiem możliwości przewidzenia jej cen w przyszłości jesteśmy zmuszeni do ograniczenia czasu działania oświetlenia ulicznego na terenie naszej Gminy. Kilkuset procentowy wzrost cen oraz niestabilność na rynku energetycznym nie daje możliwości zabezpieczenia wystarczających środków w budżecie gminy na pokrycie wydatków związanych z oświetleniem przestrzeni  publicznej.

Od miesiąca października br. oświetlenie uliczne będzie wyłączane w godzinach 23:00 – 5:00.

Nie była to łatwa decyzja, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że te ograniczenia najbardziej dotkną osoby przemieszczające się w godzinach nocnych, została ona jednak podjęta po przeprowadzeniu bardzo dokładnych analiz finansowych. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, o planowanych wyłączeniach zostaną powiadomione służby: Policja i Straż Pożarna.

Jednocześnie zapewniamy Państwa, że zostały podjęte działania zmierzające do maksymalnego ograniczenia zużycia mediów we wszystkich jednostkach gminnych.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski