W związku z przyjęciem przez Sejm RP projektu tzw. „ustawy węglowej”, w myśl której gminy będą mogły sprzedawać węgiel mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2000 zł za tonę, każde gospodarstwo domowe zlokalizowane na terenie gminy, które zainteresowane jest kupnem węgla dystrybuowanego przez gminę, może zgłosić zapotrzebowanie na konkretną ilość węgla i jego rodzaj. Zgłoszenia są przyjmowane od poniedziałku, 24 października. Wnioski na zapotrzebowania można złożyć w sekretariacie Gminy Bliżyn, ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn lub za pośrednictwem epuap (popisane podpisem kwalifikowanym).

Informujemy, że zakup węgla po preferencyjnej cenie dotyczy tych gospodarstw domowych, które spełniają warunki otrzymania dodatku węglowego.

Wzór formularza w formacie edytowalnym (docx)

Wzór formularza w formacie nieedytowalnym (pdf)

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski