IMG 1463 Kopiowanie22 listopada w remizie OSP w Mroczkowie członkowie miejscowego Klubu Seniora zorganizowali zabawę andrzejkową. Wydarzenie połączone zostało z urodzinami dwóch pań, członkiń klubu. Halina Nowak świętowała jubileusz 65. urodzin, a Teresa Kwapisz 60. Nie mogło zabraknąć więc życzeń i wspólnej zabawy.

Z seniorami bawili się: przewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski, kierownik GOK-u Katarzyna Skarus, kierownik GOPS-u Monika Łukomska, dzielnicowi Emil Sadza i Grzegorz Wrona oraz opiekunka klubu Grażyna Wanat.

IMG 1464 Kopiowanie

IMG 1466 Kopiowanie

IMG 1467 Kopiowanie

IMG 1468 Kopiowanie

IMG 1469 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski