W związku z prognozami na najbliższe dni zapowiadającymi obfite opady śniegu, poniżej przedstawiam informację o sytuacji jaka nastąpiła w Gminie Bliżyn w związku z brakiem firmy, której gmina mogłaby zlecić wykonanie utrzymania w przejezdności dróg gminnych i powiatowych.

Od lat dziewięćdziesiątych gmina zlecała odśnieżanie dróg gminnych firmom wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, a od roku 2010 na podstawie porozumienia również dróg powiatowych. W sumie do odśnieżania jest ok. 85 km dróg asfaltowych i 29 km o nawierzchniach tłuczniowych i gruntowych.

W tym roku po raz pierwszy nie wyłoniono wykonawcy, gdyż po ogłoszeniu dwóch przetargów (w październiku oraz listopadzie) nie wpłynęły żadne oferty, natomiast w trzecim cena oferty trzykrotnie przekraczała ceny płacone wykonawcy do tej pory.

Mimo licznych rozmów jakie podjąłem w ostatnim okresie z różnymi przedsiębiorcami świadczącymi usługi odśnieżania, nie udało się podpisać umów z powodu niestabilnej sytuacji na rynku cen paliw, materiałów oraz kosztów utrzymania sprzętu i pracowników przez te firmy.

W związku z powyższym zadania związane z odśnieżaniem Gmina Bliżyn będzie realizować we własnym zakresie. W tym celu zostaną zabezpieczone środki finansowe na zakup pługo-piaskarki, piaskarki, a ciągnik, który jest własnością gminy, będzie wyposażony w osprzęt do odśnieżania oraz zostanie zakupiona mieszanka piasku z solą. Gotowość do samodzielnego odśnieżania planujemy osiągnąć ok. 20 grudnia.

Do tego czasu planujemy zlecić zadania związane z odśnieżaniem firmom zewnętrznym.

Zdaję sobie sprawę, że ta sytuacja będzie miała negatywny wpływ na poruszanie się po drogach w najbliższym czasie i wystąpią utrudnienia w ruchu. Oczywistym jest fakt, że nie ma wytłumaczenia, iż w grudniu nie mamy jeszcze zabezpieczonego zimowego utrzymania dróg i odpowiedzialność za tę sytuację spada na Urząd Gminy i na mnie osobiście jako Wójta Gminy Bliżyn. Proszę nie winić za zaistniałą sytuację radnych ani sołtysów, a ja osobiście wyrażam nadzieję, że kroki podjęte przeze mnie oraz pracowników urzędu gminy pozwolą zabezpieczyć przejezdność dróg.

                                                                                                                                     Wójt Gminy Bliżyn

                                                                                                                                  (-) Mariusz Walachnia

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski