Informujemy, że sprzedaż węgla dla mieszkańców na preferencyjnych warunkach realizowana jest na bieżąco, na podstawie złożonych wniosków na zakup węgla, w miarę otrzymywania przez gminę dostaw z TAURON Wydobycie. Wnioski można składać w sekretariacie urzędu gminy. Niestety ze względu na ograniczoną dostępność węgla w kopalni nie jesteśmy w stanie zapewnić dostaw węgla dla mieszkańców zgodnie z oczekiwaniami. Gmina otrzymała dopiero połowę zamówionego paliwa. Wszyscy, którzy złożyli wnioski i zostały one pozytywnie zweryfikowane są powiadamiani telefonicznie odnośnie dalszej procedury zakupu węgla. Mieszkańcy, którzy dokonali już płatności za węgiel będą powiadomieni o terminie dostawy węgla bezpośrednio przez przedsiębiorcę realizującego to zadanie i otrzymają zamówiony węgiel w jak najkrótszym czasie.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski