1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące opinii mieszkańców w sprawie projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bliżyn na lata 2023-2030”.
2. Uprawnione do wzięcia udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy gminy Bliżyn, organizacje społeczne i stowarzyszenia działające na terenie gminy.
3. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 18 stycznia 2023 roku, a zakończenia na dzień 2 lutego 2023 roku.
4. Projekt dokumentu udostępnia się w siedzibie urzędu w pokoju nr 16 w godz. 8.00 - 15.00, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bliżyn www.ugblizyn.bip.dpc.pl oraz na stronie internetowej Gminy Bliżyn www.blizyn.pl.
5. Wszelkie uwagi i wnioski dotycząc projektu dokumentu należy wnosić w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79a 26-120 Bliżyn lub adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wzór formularza stanowi załącznik do wiadomości.
6. Informacja o wynikach konsultacji podana zostanie do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń oraz stronach internetowych wskazanych w pkt 4.
7. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących.
8. Wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla organów Gminy.

Projekt strategii

Formularz zgłaszania uwag/zmian - wersja pdf

Formularz zgłaszania uwag/zmian - wersja docx

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski