1Od zebrania w Mroczkowie 28 stycznia rozpoczął się cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP. Wśród gości zebrania byli: ks. proboszcz Krzysztof Sieczka, wójt Mariusz Walachnia, radny powiatowy Mieczysław Bąk, sekretarz gminy Michał Jędrys, zastępca komendanta PSP Sławomir Wawrzak oraz przedstawiciele Policji Kamil Majcher i Krzysztof Osóbka. Obecny był również przyjaciel i sponsor jednostki Józef Nowak. Powitał ich prezes jednostki Jan Sztab.

Zebranie poprowadził Bogusław Bąk. Sprawozdanie z działalności jednostki przedłożył Paweł Solarz, sprawozdanie finansowe Ireneusz Adamczyk a komisji rewizyjnej wraz z wnioskiem o absolutorium Zygmunt Jedynak. W 2022 roku OSP Mroczków uczestniczyła w 23 akcjach, w tym 19 wyjazdów to pożary, a 4 do miejscowych zagrożeń.

Na koniec przyjęto plan pracy oraz plan finansowy na 2023 roku.

2 Kopiowanie

3 Kopiowanie

4 Kopiowanie

5 Kopiowanie

IMG 4503 Kopiowanie

IMG 4504 Kopiowanie

IMG 4507 Kopiowanie

IMG 4510 Kopiowanie

 

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski