015 lutego w Mroczkowie odbyły się uroczystości patriotyczne upamiętniające 79. rocznicę  śmierci Feliksa Janasa „Sołtyka”, pacyfikacji członków rodzin Janasów i Dobrowolskich oraz śmierci poległych w walce partyzantów ze zgrupowania „Robota” Stefana i Zygmunta Majewskich, a także 76. rocznicę mordu dokonanego przez UB na Marianie Jandule. Modlono się także za Mieczysława Janasa ps. „Poranek”, partyzanta oddzialu AK Antoniego Hedy „Szarego” i Józefa Jansa, ofiarę obozu koncentracyjnego z Gusen.

Przez nabożeństwem w kościele parafialnym w Mroczkowie, delegacja – wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski i radna Monika Gruszczyńska,  w asyście pocztu sztandarowego OSP Mroczków oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła znicze pod pomnikami upamiętniającymi śmierć rodzin Jansów i Dobrowolskich, w miejscu w którym nad ranem 1 II 1944 r. rozegrał się dramat.

Mszę Św. w ich intencji odprawili ks. proboszcz Krzysztof Sieczka i ojciec Jacek Staniszewski, franciszkanin ze Skarżyska-Kamiennej. Sylwetki bohaterów, którzy oddali życie za Ojczyznę przypomniał w homilii ojciec Staniszewski. Uroczystości kościelne uświetnił występ Chóru Seniora „Zawsze Młodzi” pod kierunkiem Wacława Pejsa, który wykonał m.in. „Modlitwę obozową”. Na uroczystości obecna była Elżbieta Frejowska, córka Marianny, jedynej ocalałej z rodziny Jansów.

Po nabożeństwie delegacja władz samorządowych gminy pod obeliskiem upamiętniającym śmierć z rąk funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Mariana Janduły „Randisa” złożyła kwiaty. Okoliczności jego śmierci przypomniał Sławomir Ciuk, wiceprezes ŚZŻAK – Okręg Świętokrzyski w Kielcach.

Hołd oddały poczty sztandarowe OSP Mroczków oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Obwód Skarżysk-Kamienna oraz przedstawiciele Polskich Drużyn Strzeleckich.

DSC 0001 Kopiowanie

DSC 0007 Kopiowanie

DSC 0008 Kopiowanie

DSC 0011 Kopiowanie

DSC 0014 Kopiowanie

DSC 0017 Kopiowanie

DSC 0027 Kopiowanie

DSC 0034 Kopiowanie

DSC 0042 Kopiowanie

IMG 4912 Kopiowanie

IMG 4914 Kopiowanie

IMG 4916 Kopiowanie

IMG 4917 Kopiowanie

IMG 4918 Kopiowanie

IMG 4919 Kopiowanie

IMG 4920 Kopiowanie

IMG 4921 Kopiowanie

IMG 4922 Kopiowanie

IMG 4923 Kopiowanie

IMG 4925 Kopiowanie

IMG 4926 Kopiowanie

IMG 4927 Kopiowanie

IMG 4930 Kopiowanie

IMG 4932 Kopiowanie

IMG 4934 Kopiowanie

IMG 4935 Kopiowanie

IMG 4937 Kopiowanie

IMG 4938 Kopiowanie

IMG 4939 Kopiowanie

IMG 4940 Kopiowanie

IMG 4941 Kopiowanie

IMG 4942 Kopiowanie

IMG 4943 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski