Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.12.2023 Wójta Gminy Bliżyn z 17 stycznia 2023 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bliżyn na lata 2023-2030”. Konsultacje przeprowadzono w dniach 18 stycznia - 02 lutego 2023 r. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach byli pełnoletni mieszkańcy gminy Bliżyn, organizacje społeczne i stowarzyszenia działające na terenie gminy.
W tym czasie nie wpłynęły żadne opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące zmian powyższego dokumentu.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski