DSC 0256 Kopiowanie14 lutego 2023 r. w sali konferencyjnej   Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP za 2022 r. Podczas spotkania  zostały również omówione  zadania  przyjęte  do realizacji na 2023 r.

W naradzie, której gospodarzem był Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej – mł. bryg. Marcin Jasiński, brali udział między innymi: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski,  Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Artur Brachowicz, Starosta Skarżyski Artur Berus, Wiceprezydent  Miasta Skarżyska-Kamiennej Krzysztof Myszka. W naradzie uczestniczyli także Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów Cezary Błach, Wójt gminy Bliżyn Mariusz Walachnia, Wójt gminy Skarżysko Kościelne Jacek Bryzik, prezesi  jednostek OSP powiatu skarżyskiego funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej.

Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej, który po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości, w formie prezentacji multimedialnej dokonał szczegółowej analizy zadań zrealizowanych w minionym roku przez Państwową Straż Pożarną i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie funkcjonowania KSRG na terenie powiatu skarżyskiego. Komendant w swoim wystąpieniu w szczególny sposób odniósł się do  zagadnień operacyjnych związanych z działaniami interwencyjnymi oraz szeroko pojętej działalności prewencyjnej. Zwrócił uwagę na istotną rolę jednostek OSP jaką odgrywają w prawidłowym funkcjonowaniu systemu KSRG, a także na ogromną rolę  władz samorządowych i powiatu w tworzeniu bezpiecznego systemu skutecznie chroniącego lokalną społeczność przed zagrożeniami.

Podziękował wszystkim włodarzom, urzędom i innym podmiotom za pomoc i zaangażowanie w organizację ochrony p.pożarowej, za wszelkie formy wsparcia dla strażaków przy realizacji postawionych przed nimi zadaniami.

Po wystąpieniu Komendanta Powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej głos zabrał st. bryg. Artur Brachowicz, który przestawił działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa świętokrzyskiego w roku 2022 oraz podziękował za realizację celów w ubiegłym roku. Następnie głos zabrał Marszałek Andrzej Bętkowski, który podziękował wszystkim strażakom powiatu skarżyskiego i instytucjom wspierającym  za całoroczny wkład w kreowaniu bezpieczeństwa. Po wystąpieniu Pana Marszałka głos zabrał jeszcze Starosta Skarżyski Artur Berus, który zadeklarował pomoc w realizacji postawionych celów na rok 2023.

Po zakończeniu wystąpienia i krótkiej dyskusji w sprawach programu naradę zakończył Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej jeszcze raz dziękując wszystkim za obecność i wspieranie ochrony przeciwpożarowej.

Opracowanie: asp. Rafał Maciejczak  - oficer prasowy KP PSP w Skarżysku-Kamiennej
Zdjęcia:  mł. bryg. Marcin Kuźdub - KP PSP w Skarżysku-Kamiennej

DSC 0236 Kopiowanie

DSC 0247 Kopiowanie

DSC 0248 Kopiowanie

DSC 0255 Kopiowanie

DSC 0264 Kopiowanie

DSC 0265 Kopiowanie

DSC 0267 Kopiowanie

DSC 0271 Kopiowanie

DSC 0291 Kopiowanie

DSC 0295 Kopiowanie

DSC 0296 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski