01 KopiowanieSeniorzy w Mroczkowie nie zwalniają tempa. 14 lutego w remizie OSP wspólnie świętowali popularne Walentynki. Ale spotkanie było też okazją do złożenia życzeń wyjątkowym Jubilatom: państwu Halinie i Andrzejowi Gajewskim świętującym 65.lecie pożycia małżeńskiego, obchodzącej 85.lecie urodzin Krystynie Adamczyk i 80.lecie urodzin Zofii Trzebińskiej.

Uczestników spotkania powitały prezes Klubu Seniora+ Teresa Kwapisz i opiekunka klubu Grażyna Wanat. Popołudnie muzyką i śpiewem umilili Zbigniew Jedliński i Jacek Miernik.

IMG 5002 Kopiowanie

IMG 5005 Kopiowanie

IMG 5006 Kopiowanie

IMG 5007 Kopiowanie

IMG 5012 Kopiowanie

IMG 5013 Kopiowanie

IMG 5015 Kopiowanie

IMG 5020 Kopiowanie

IMG 5021 Kopiowanie

IMG 5022 Kopiowanie

IMG 5023 Kopiowanie

IMG 5026 Kopiowanie

IMG 5027 Kopiowanie

IMG 5029 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski