Wójt Gminy Bliżyn składa serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji Pikniku Kawaleryjskiego na Świniej Górze :

- p. Piotrowi Fitas - Nadleśniczemu Nadleśnictwa Suchedniów,

- p. Michałowi Zegadło - Leśniczemu Leśnictwa Świnia Góra,”

- p. Robertowi Mazurowi – Dowódcy Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich

- p. Grzegorzowi Kowalskiemu i Grzegorzowi Jędrzejczykowi - PTTK O/Skarżysko

- p. Leszkowi Kardyś i Pawłowi Żak

- p. Jolancie i Szymonowi Żakom

- Scholi Astra Dey

- Zespołowi Pieśni i Tańca SORBIN

Grupom biorącym udział w inscenizacji :

  1. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Falke Division,
  2. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Powstaniec Śląski,
  3. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Die Walkure,
  4. Ogólnopolska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 51 pułk piechoty Strzelców Kresowych, 
  5. Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich,
  6. Zespół Pieśni i Tańca "Sorbin"

Patronom medialnym imprezy:  redakcji Echo Dnia, Tygodnika Skarżyskiego, portalom internetowym: TSK24.pl i skarzysko24.pl , spotted skarzysko

oraz Wszystkim którzy przyczynili się do organizacji Pikniku.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski