Dzisiaj około godziny 16:30 w miejscowości Brzeście doszło do rozszczelnienia wysokociśnieniowej magistrali gazowej. Na miejscu pracują strażacy, policja i służby gazownictwa. W związku z zaistniałą sytuacją istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia przerw w dostawie gazu do mieszkańców na terenie naszej gminy. Awaria będzie usunięta w najkrótszym czasie.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski