IMG 4636 Kopiowanie12 czerwca br. Kapituła konkursowa wybrała laureatów prestiżowej nagrody „Powiatowe Dęby” przyznawanej przez Powiat Skarżyski. W tym roku wybrano laureatów tej nagrody w dwóch kategoriach: kultura i działalność społeczna.

Nagroda Powiatowe Dęby przyznawana jest przez Samorząd Powiatu Skarżyskiego za działalność, twórczość, wybitne osiągnięcia, efekty pracy polegające na popularyzowaniu pozytywnych wartości, działania wynikające z osobistego zaangażowania, poświęcenia, wytrwałości przekraczające etatowe i zawodowe obowiązki, znaczny wkład w promowanie powiatu skarżyskiego, jego rozwój i budowanie dobrego wizerunku.

Do nagrody „Powiatowe Dęby” wpłynęło łącznie 5 wniosków:
- 2 w dziedzinie kultura i  3 wnioski w dziedzinie działalność społeczna.
 W wyniku głosowania laureatami nagrody zostali:
- w kategorii KULTURA – Pan WACŁAW PEJAS z Sobótki zgłoszony przez Wójta Gminy Bliżyn Mariusza Walachnię. 

Wacław Pejas – to ludowy śpiewak, solista, tenor, gawędziarz, animator kultury (w styczniu 2023 r. obchodził 30-lecie pracy artystycznej oraz 85-lecie urodzin). Jest inicjatorem założenia i czynnym działaczem Klubu Seniora w Mroczkowie. Dzięki jego inicjatywie powstał Chór Seniora „Zawsze młodzi”, którym kieruje i z którym koncertuje. Uczestniczy w wielu imprezach kulturalnych w środowisku lokalnym, przeglądach i festiwalach ogólnopolskich (np. Buskich Spotkaniach z Folklorem w Busku Zdroju, Świętokrzyskim Konkursie Kolęd i Pastorałek we Włoszczowie, Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich w Maciejowicach, Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Warce, Festiwalu Folkloru im. Józefa Myszki w Iłży. Popularyzuje folklor regionu świętokrzyskiego i jest autorem wielu tekstów piosenek (np. Pieśń o Sobótce dla Zespołu Ludowego „Sobótka”) i wierszy.


- w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA – Fundacja Daj Szansę ze Skarżyska. 
Fundacja Daj Szansę działa od ponad 20 lat, z jej pomocy skorzystało ponad 700 uczniów i studentów z terenu powiatu skarżyskiego na kwotę ponad milion złotych. Wspiera i promuje uzdolnioną młodzież.  
Uroczysta  sesję Rady Powiatu Skarżyskiego  odbędzie się 10 listopada br., na której zostaną wręczone statuetki „Powiatowe Dęby”.  

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym. 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski