01Na sesji Rady Gminy Bliżyn w dniu 22 czerwca, której przewodniczył wiceprzewodniczący rady Radosław Bułka, wójt gminy Mariusz Walachnia 12 głosami „za” i przy jednym „wstrzymującym” uzyskał absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok. Wcześniej, po przedstawieniu „Raportu o stanie Gminy Bliżyn za 2022 rok” wójt uzyskał wotum zaufania. –Był to największy w historii budżet gminy. Wydatkowaliśmy ponad 44,6 mln złotych. Budżet osiągnął nadwyżkę w wysokości 2,4 mln złotych. Dziękuję radnym, skarbnik gminy, sekretarzowi i pracownikom urzędu za pomoc w realizacji budżetu – powiedział wójt po głosowaniu.

Dochody gminy zaplanowane w wysokości 47.024.211 złotych zrealizowane zostały w kwocie 44.699.647 zł, co stanowi 95,05% planu. Natomiast wydatki zaplanowane 47.975.360 zł zrealizowano w wysokości 42.284.817 zł, co stanowi 88,15%.

Pełna relacja z sesji w najbliższym wydaniu „Informatora”, który ukaże się w przyszłym tygodniu.

IMG 1536 Kopiowanie

IMG 1537 Kopiowanie

IMG 1541 Kopiowanie

IMG 1545 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski