01 KopiowanieKrzysztof Ciuk, sołtys Ubyszowa, pełniący swą funkcję od ośmiu lat, zdobył wyróżnienie w konkursie na „Sołtysa Roku 2021”. Gratulacje i czek na 1000,00 złotych wręczyli mu wójt gminy Mariusz Walachnia i wiceprzewodniczący rady gminy Radosław Bułka 24 czerwca podczas odbywającego się w Wąchocku „XXVIII Zjazdu Sołtysów Ziemi Kieleckiej”.

Podczas jego kadencji zainicjowano i zrealizowano wiele inwestycji wpływających na rozwój wsi. Przyczyniły się one do poprawy jakości życia mieszkańców, podniosły bezpieczeństwo mieszkańców, atrakcyjność sołectwa oraz częściowo zaspokoiły potrzeby społeczne mieszkańców. Dbałość o miejsca, w których mieszkańcy spędzają wolny czas czyli altanę, boisko i plac zabaw znacznie podniosły jakość życia mieszkańców.

Najważniejszą inwestycją  dla mieszkańców, która właśnie jest realizowana w sołectwie Ubyszów jest budowa kanalizacji sanitarnej. W ramach inwestycji  wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna o łącznej długości ok. 9,35 km wraz z przyłączami oraz sieć wodociągowa o łącznej długości ok. 1,93 km. W 2023 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie oświetlenia drogowego w miejscowości Ubyszów. Szacunkowa długość planowanej linii oświetlenia ok. 100 m.

Ponadto laureat inicjuje akcje porządkowania wsi oraz motywuje mieszkańców do pracy na rzecz społeczności lokalnej, współorganizuje również Turniej Szachowy odbywający się corocznie w sołectwie Ubyszów.

Sołtysem Roku został Marian Grzegolec, sołtys Górna. Wydarzeniu towarzyszył „XIV Krajowy Turniej Sołtysów”.

 

IMG 1827 Kopiowanie

IMG 1832 Kopiowanie

IMG 1833 Kopiowanie

IMG 1843 Kopiowanie

IMG 1845 Kopiowanie

IMG 1846 Kopiowanie

IMG 1850 Kopiowanie

IMG 1851 Kopiowanie

IMG 1934 Kopiowanie

IMG 1937 Kopiowanie

IMG 1941 Kopiowanie

IMG 1944 Kopiowanie

 

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski