01 KopiowanieTegoroczne powiatowe obchody Święta Policji w dniu 20 lipca rozpoczęły się Mszą Świętą w Parafii pw. Św. Rocha w Mroczkowie, którą odprawili ks. dr Jerzy Karbownik oraz proboszcz Parafii Mroczków ks. Krzysztof Sieczka, powiatowy kapelan strażaków. W nabożeństwie uczestniczyli m.in. sekretarz województwa Mariusz Bodo, starosta skarżyski Artur Berus, wicestarosta Anna Leżańska, radny powiatowy Mieczysław Bąk i wójt gminy Mariusz Walachnia.

Dalsza ceremonia odbyła się w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej. W uroczystościach udział wziął pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Jarosław Tokarczyk, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, przedstawiciele  władz gmin powiatu skarżyskiego  i instytucji, a także rodziny policjantów.

Ceremonia rozpoczęła się złożeniem meldunku insp. Jarosławowi Tokarczykowi przez dowódcę uroczystości podinsp. Tomasza Wydrzyńskiego oraz wprowadzeniem sztandaru komendy. Następnie gości przywitał komendant powiatowy insp. Tomasz Jarosz.

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie  rozkazów o mianowaniu na wyższe stopnie policyjne. Policjanci odebrali akty mianowania, które wręczyli pierwszy zastępca szefa świętokrzyskich policjantów i szef skarżyskich funkcjonariuszy.

Spotkanie było również okazją do wręczenie medali Krzyża Niepodległości z Gwiazdą Klasy I oraz Medali XXX-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Krzyż Niepodległości otrzymał m.in. ks. Krzysztof Sieczka.

Policyjni związkowcy uhonorowali odznaczeniami osoby wspierające działalność skarżyskiej jednostki policji.

IMG 3404 Kopiowanie

IMG 3406 Kopiowanie

IMG 3407 Kopiowanie

IMG 3409 Kopiowanie

IMG 3411 Kopiowanie

IMG 3413 Kopiowanie

IMG 3415 Kopiowanie

IMG 3417 Kopiowanie

x1 Kopiowanie

x2 Kopiowanie

x Kopiowanie

x3 Kopiowanie

x4 Kopiowanie

x5 Kopiowanie

x6 Kopiowanie

x7 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski