01 KopiowanieStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zagórze „Zagórzanie” 22 lipca w miejscu integracji zaprezentowało premierowy film „Wirtualna Wieża Widokowa – Zagórze”. Film, którego autorem jest Radosław Kowalik, trwa 4 minuty 13 sekund i jest dostępny na kanale youtube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=JdjqlOtBDnA Premiera filmu połączona była ze wspólnym ogniskiem, na które licznie przybyli mieszkańcy sołectwa.

Jak podkreśla prezes stowarzyszenia Izabela Niemiec kolejne plany to wybudowanie placu zabaw i strefy rekreacji. Aktualnie trwają prace nad dokumentacją projektową.

Wydarzenie, współfinansowane ze środków Gminy Bliżyn” organizowane jest w ramach projektu „Aktywne Zagórze 2.” – ciekawe formy spędzania czasu na powietrzu jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom wśród mieszkańców Gminy Bliżyn. 

03

01

20230722 203042 Kopiowanie

20230722 203224 Kopiowanie

20230722 203252 Kopiowanie

20230722 203315 Kopiowanie

20230722 203353 Kopiowanie

20230722 223713 Kopiowanie

received 237915665835021 Kopiowanie

received 302122198874093 Kopiowanie

received 671377171029271 Kopiowanie

received 700519328757052 Kopiowanie

received 725842642638140 Kopiowanie

received 848180443396065 Kopiowanie

received 861049808940893 Kopiowanie

Zagorze1 Kopiowanie

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski