Realizując Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego nr 76/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku - Urząd Gminy Bliżyn informuje, że w dniu 1 sierpnia 2023 roku zostanie przeprowadzony trening systemu alarmowania ludności cywilnej, przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego. W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2023 roku na terenie województwa świętokrzyskiego o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 minutę.  

Mariusz Walachnia

Wójt Gminy Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski