01 KopiowanieMieszkanka Sorbina, Pani Helena Boczek, skończyła 106 lata! To najstarsza mieszkanka w Gminie Bliżyn i w Powiecie Skarżyskim oraz jedna z najstarszych regionie świętokrzyskim. W niedzielę 6 sierpnia Mszę św. w intencji Jubilatki odprawił ks. proboszcz Marek Senderowski, który po nabożeństwie złożył pani Helenie życzenia. Uczcili to również: wójt gminy Mariusz Walachnia, panie z Klubu Seniora „Pogodni”, członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin”, rodzina oraz mieszkańcy Sorbina. W imieniu Jubilatki uczestnikom nabożeństwa podziękowała córka pani Heleny - Janina Kołek. Nabożeństwo uświetniła schola parafialna pod kierunkiem Agnieszki Więckowskiej.

Pani Helena Boczek urodziła się 7 sierpnia 1917 roku, jako jedna z sześciorga dzieci Julii i Franciszka Boczek. Całe życie zajmowała się gospodarstwem i wychowywaniem dzieci. Doczekała się ich pięciorga, ma 11 wnuków i 18 prawnuków. Działała w istniejącym od 1935 roku Kole Gospodyń Wiejskich w Sorbinie i stowarzyszeniach katolickich. Pomagała w budowie szkoły. Brała udział w pogrzebie marszałka Piłsudskiego. Jej brat, Szczepan, został zamordowany w Katyniu.

IMG 3979 Kopiowanie

IMG 3980 Kopiowanie

IMG 3982 Kopiowanie

IMG 3984 Kopiowanie

IMG 3985 Kopiowanie

IMG 3986 Kopiowanie

IMG 3987 Kopiowanie

IMG 3989 Kopiowanie

IMG 3991 Kopiowanie

IMG 3994 Kopiowanie

IMG 3996 Kopiowanie

IMG 4000 Kopiowanie

IMG 4002 Kopiowanie

IMG 4004 Kopiowanie

IMG 4008 Kopiowanie

IMG 4010 Kopiowanie

IMG 4012 Kopiowanie

IMG 4015 Kopiowanie

IMG 4016 Kopiowanie

IMG 4019 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski