01 KopiowanieOchotnicza Straż Pożarna w Sorbinie powstała w 1928 roku. Pierwszym prezesem został Antoni Boczek, naczelnikiem Bronisław Sobczyński, a w skład zarządu weszli: Andrzej Kuliński, Jan Smulczyński, Antoni Żak, Adam Kopeć, Antoni Kopeć, Ignacy Boruń i Jan Olejarz. 2 września druhowie z Sorbina, kontynuujący chlubne tradycje jednostki, świętowali jubileusz 95-lecia działalności.

Mszę św. w intencji strażaków i ich rodzin oraz tych, którzy już odeszli na wieczną służbę odprawił proboszcz Parafii Sorbin ks. Marek Senderowski. W homilii przedstawił sylwetkę patrona strażaków Św. Floriana, przypomniał, że strażacy nie tylko ratują życie i mienie, ale również pełnią ważną rolę społeczną i liturgiczną. Nabożeństwo uświetniła schola parafialna „Astra Dei”.

Część oficjalną rozpoczęto od złożenia raportu o gotowości do rozpoczęcia obchodów przez dowódcę uroczystości, komendanta gminnego Zdzisław Kuźduba na ręce zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP Marcina Machowskiego. Przy dzwiękach „Mazurka Dąbrowskiego” na maszt wciągnięta została flaga państwowa.

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał wójt gminy, a zarazem prezes gminny OSP Mariusz Walachnia. Wśród gości byli: posłanka Marzena Okła-Drewnowicz, pełnomocnik posłanki Agaty Wojtyszek Maria Niedopytalska, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Marcin Machowski, komendant powiatowy PSP mł. bryg. Marcin Jasiński, były komendant powiatowy Sylwester Hamera. Na placu apelowym stawili się także: radny powiatowy Mieczysław Bąk, radni rady gminy Dorota Cukrowska, Monika Gruszczyńska, Aneta Smulczyńska, Agnieszka Świercz, Józef Dąbrowski, Wiesław Gregiel, Sławomir Młodawski, Szymon Mastalerz i Grzegorz Wróbel, sekretarz gminy Michał Jędrys, przedstawiciel Lasów Państwowych Dawid Żak, policji Emil Sadza, kierownik GOPS Monika Łukomska, dyrektor szkoły Henryk Żak, kierownik zespołu „Sorbin” Halina Fidor, liderka miejscowych seniorów Janina Kołek, sołtyski Zuzanna Krzeptowska i Monika Solarz, prezes Towarzystwa Przyjaciół „Nad Kuźniczą” Agnieszka Ślusarczyk, kierownik scholi parafialnej Agnieszka Więckowska oraz nestor sorbońskich strażaków, 91-letni Józef Lisowski. Obecnych było 15 pocztów sztandarowych z terenu powiatu skarżyskiego oraz z Zagnańska, Majdowa i Odrowąża.

W swym wystąpieniu wójt przypomniał, że na terenie gminy funkcjonuje 5 jednostek OSP skupiających blisko 200 druhen i druhów. –Druhowie strażacy nie jedne raz udowadniali, że w trudnych chwilach, w potrzebie, w sytuacji zagrożenia mienia i życia zawsze można na nich liczyć. Aktywność strażaków to nie tylko udział w akcjach ratowniczych. To także działalność dla dobra lokalnych społeczności – podkreślił wójt. Wyraził zarazem przekonanie, że w nieodległej przyszłości spełni się marzenie druhów z Sorbina i otrzymają nowy wóz bojowy.

Ważnym elementem obchodów było wręczenie medali i odznaczeń. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za szczególne zasługi dla społeczności lokalnej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz ochrony przeciwpożarowej, 40 lat działalności w OSP, w tym 32 lata na stanowisku komendanta gminnego OSP Zdzisław Kuźdub został odznaczony został Odznaką Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”. Medalami za „Zasługi dla pożarnictwa” uhonorowano: złotym – Tomasza Kołka, srebrnymi – Pawła Jarosza, Agnieszkę Ślusarczyk, Jacka Wolskiego i Mieczysława Żaka, brązowymi – Barbarę Boczek, Mateusza Boczek, Urszulę Borowiec, Marcina Kołka, Krzysztofa Więckowskiego, Alicję Krzepkowską, Michała Zegadłę i Dawida Żaka. Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali: Dawid Rożek, Adam Solarz, Sebastian Szaniec. Odznaki za wysługę lat w społecznej działalności otrzymali: Józef Lisowski (65 lat), Józef Dąbrowski i Jan Kuliński (50), Stanisław Nowek (45), Zbigniew Domagała i Adam Ślusarczyk (25), Rafał Gurzyński (20).

Podziękowano również okolicznościowym dyplomem osobom wspierającym działalność OSP Sorbin. Otrzymali je: Agnieszka Fąfara-Markieiwcz – prezes Zarządu BS Suchedniów, Łukasz Żuchowski – prezes MPWiK w Skarżysku-Kamiennej, Piotr Fitas – Nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów, Józef Nowak – właściciel firmy „Nofar” z Mroczkowa i Robert Kuliński – właściciel cukierni ze Skarżyska-Kamiennej.

Po ceremonii wbicia pamiątkowych gwoździ i wystąpieniach zaproszonych gości gospodarze zaprosili gości na spotkanie koleżeńskie.

IMG 6344 Kopiowanie

IMG 6346 Kopiowanie

IMG 6348 Kopiowanie

IMG 6349 Kopiowanie

IMG 6350 Kopiowanie

IMG 6351 Kopiowanie

IMG 6352 Kopiowanie

IMG 6353 Kopiowanie

IMG 6354 Kopiowanie

IMG 6355 Kopiowanie

IMG 6356 Kopiowanie

IMG 6357 Kopiowanie

IMG 6358 Kopiowanie

IMG 6361 Kopiowanie

IMG 6362 Kopiowanie

IMG 6364 Kopiowanie

IMG 6370 Kopiowanie

IMG 6371 Kopiowanie

IMG 6374 Kopiowanie

IMG 6375 Kopiowanie

IMG 6377 Kopiowanie

IMG 6379 Kopiowanie

IMG 6382 Kopiowanie

IMG 6384 Kopiowanie

IMG 6385 Kopiowanie

IMG 6386 Kopiowanie

IMG 6388 Kopiowanie

IMG 6390 Kopiowanie

IMG 6391 Kopiowanie

IMG 6393 Kopiowanie

IMG 6396 Kopiowanie

IMG 6397 Kopiowanie

IMG 6399 Kopiowanie

IMG 6401 Kopiowanie

IMG 6402 Kopiowanie

IMG 6404 Kopiowanie

IMG 6405 Kopiowanie

IMG 6406 Kopiowanie

IMG 6408 Kopiowanie

IMG 6410 Kopiowanie

IMG 6412 Kopiowanie

IMG 6414 Kopiowanie

IMG 6415 Kopiowanie

IMG 6416 Kopiowanie

IMG 6417 Kopiowanie

IMG 6418 Kopiowanie

IMG 6419 Kopiowanie

IMG 6420 Kopiowanie

IMG 6421 Kopiowanie

IMG 6422 Kopiowanie

IMG 6423 Kopiowanie

IMG 6424 Kopiowanie

IMG 6425 Kopiowanie

IMG 6427 Kopiowanie

IMG 6428 Kopiowanie

IMG 6429 Kopiowanie

IMG 6430 Kopiowanie

IMG 6431 Kopiowanie

IMG 6432 Kopiowanie

IMG 6433 Kopiowanie

IMG 6434 Kopiowanie

IMG 6435 Kopiowanie

IMG 6436 Kopiowanie

IMG 6438 Kopiowanie

IMG 6439 Kopiowanie

IMG 6440 Kopiowanie

IMG 6441 Kopiowanie

IMG 6442 Kopiowanie

IMG 6442 Kopiowanie

IMG 6443 Kopiowanie

IMG 6444 Kopiowanie

IMG 6445 Kopiowanie

IMG 6446 Kopiowanie

IMG 6447 Kopiowanie

IMG 6448 Kopiowanie

IMG 6449 Kopiowanie

IMG 6450 Kopiowanie

IMG 6451 Kopiowanie

IMG 6453 Kopiowanie

IMG 6454 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski