01 KopiowanieZ udziałem blisko 60. muzyków i chórzystów oraz przy wyjątkowo licznej publiczności 3 września w kościele pw. św. Ludwika w Bliżynie odbył się XVII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. –Ten koncert jest wyjątkowy, gdyż gościmy artystów wyłącznie z województwa świętokrzyskiego – zauważyła prowadząca perfekcyjnie wydarzenie Elżbieta Rokita. –Usłyszą państwo piękna muzykę, przy wyjątkowej publiczność i doskonałych artystach – podkreśliła.

Przybyłych do świątyni w imieniu organizatorów tj. ks. proboszcza Parafii Bliżyn Stanisława Wlazło i wójta gminy Mariusza Walachni powitał ks. Marcin Wojciechowski.

-Wydarzenie na stałe wpisało się w bliżyńską społeczność. Zabrzmią dziś nasze 99.letnie organy, które jednak wymagają pilnego remontu. Mam nadzieję, że za rok już stuletnie zabrzmią przepięknie, gdyż w roli głównej naszego festiwalu występują właśnie organy, król instrumentów – powiedziała otwierając festiwal E. Rokita.

Najpierw w świątyni zabrzmiała muzyka organowa Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Tomasza Piętaka, bliżynianina, inicjatora festiwalu, który aktualnie gra i pracuje w Wiedniu.

Następnie sześć utworów zaśpiewał Chór  „Fermata” pod dyrekcją Ewy Robak. Chór Kameralny Fermata to kilkunastoosobowy zespół, który powstał w 1998r. w Kielcach. Fermata wykonuje zarówno utwory należące do kanonu chóralistyki, stylizacje muzyki ludowej, jak i muzyki rozrywkowej wykonywanej a cappella.  Chór ma w dorobku udział w nagraniu 10 płyt (w tym 6 z towarzyszeniem orkiestry i 4 płyty a cappella), Ściśle współpracuje z Kieleckim Teatrem Tańca oraz z Filharmonią Świętokrzyską, realizując wspólne projekty. Nowatorskim przedsięwzięciem Fermaty jest płyta „Grechuta niejednym głosem”. Mimo ogromnej popularności piosenek Marka Grechuty aranżacje chóralne jego przebojów są nadal rzadkością. Zespół angażuje się również w projekty społeczne i dydaktyczne. Fermata koncertowała m.in. w Danii, Słowacji, Czechach, na Białorusi, we Włoszech, USA czy Austrii.

Po kolejnej odsłonie muzyki organowej w wykonaniu Tomasza Piętaka wystąpił Chór „Antidotum”, którym także dyryguje Ewa Robak. Chór to międzypokoleniowy, amatorski chór mieszany z Kielc. Powstał w 2009 r. jako inicjatywa osób zupełnie nie związanych z muzyką, zafascynowanych ideą szwedzkich chórów „ludzi nie umiejących śpiewać”. Śpiewają w nim artyści w wieku od 19 do 80 lat. Chór zaśpiewał hymn „Gloria” D-dur Antonio Vivaldiego, składający się z dwunastu odsłon. Z chórem zaśpiewały solistki:  Joanna Strąk – sopran, Antonina Gorzelak – sopran i Monika Kozak-Wojciechowska – alt. Chórowi towarzyszył zespół instrumentalny w składzie: Maurycy Florek – I skrzypce, Maria Miłkowska-Cedro – II skrzypce, Monika Rudnowska – altówka, Anna Czarnomska – wiolonczela, Grzegorz Kustra – obój, Wojciech Wojciechowski – trąbka i Tomasz Piętak.

Za przepiękne doznania muzyczne podziękował wójt gminy Mariusz Walachnia wręczając kwiaty.

IMG 6544 Kopiowanie

IMG 6547 Kopiowanie

IMG 6548 Kopiowanie

IMG 6551 Kopiowanie

IMG 6552 Kopiowanie

IMG 6553 Kopiowanie

IMG 6554 Kopiowanie

IMG 6555 Kopiowanie

IMG 6556 Kopiowanie

IMG 6557 Kopiowanie

IMG 6558 Kopiowanie

IMG 6560 Kopiowanie

IMG 6561 Kopiowanie

IMG 6562 Kopiowanie

IMG 6563 Kopiowanie

IMG 6564 Kopiowanie

IMG 6568 Kopiowanie

IMG 6571 Kopiowanie

IMG 6572 Kopiowanie

IMG 6573 Kopiowanie

IMG 6578 Kopiowanie

IMG 6579 Kopiowanie

IMG 6581 Kopiowanie

IMG 6583 Kopiowanie

IMG 6584 Kopiowanie

IMG 6586 Kopiowanie

IMG 6589 Kopiowanie

IMG 6591 Kopiowanie

IMG 6593 Kopiowanie

IMG 6595 Kopiowanie

IMG 6597 Kopiowanie

IMG 6598 Kopiowanie

IMG 6600 Kopiowanie

IMG 6603 Kopiowanie

IMG 6606 Kopiowanie

IMG 6609 Kopiowanie

IMG 6610 Kopiowanie

IMG 6615 Kopiowanie

IMG 6618 Kopiowanie

IMG 6619 Kopiowanie

IMG 6622 Kopiowanie

IMG 6627 Kopiowanie

IMG 6631 Kopiowanie

IMG 6632 Kopiowanie

IMG 6633 Kopiowanie

IMG 6634 Kopiowanie

IMG 6640 Kopiowanie

IMG 6642 Kopiowanie

IMG 6643 Kopiowanie

IMG 6648 Kopiowanie

IMG 6650 Kopiowanie

IMG 6651 Kopiowanie

IMG 6654 Kopiowanie

IMG 6657 Kopiowanie

IMG 6658 Kopiowanie

IMG 6662 Kopiowanie

IMG 6663 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski