Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie do wszystkich inwestycji zgłoszonych do VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. To bardzo dobra wiadomość na zakończenie tygodnia!

Dzięki tym środkom zrealizujemy następujące zadania:

Budowa drogi gminnej dojazdowej ul.Źródlana w Bliżynie: dofinansowanie 1 569 380,00zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Gilów: dofinansowanie 1 929 450,00zł

Kompleksowa modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Bliżyńskiego: dofinansowanie 4 500 000,00zł

Łącznie to blisko 8 000 000 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

Logo Polski Ład

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski