1W sobotę, 28 października Zespół Ludowy „Kuźniczanki” świętował jubileusz 30-lecia działalności artystycznej. W intencji zespołu odprawiona została Msza św., a w remizie OSP odbyła się część artystyczna. Do zespołu popłynęło moc życzeń i prezentów, zespół zaś piosenkami podziękował tym, z którymi współpracuje.

Mszę św. dziękczynną odprawił ks. proboszcz Wincenty Chodowicz. Podczas nabożeństwa pięknie zaśpiewała Magdalena Górecka, a ksiądz proboszcz złożył życzenia i wręczył upominek.

Wydarzenie w remizie OSP poprowadziła Katarzyna Skarus witając Jubilatów, zespoły ludowe z gminy oraz gości w osobach: wójta gminy Mariusza Walachni, przewodniczącego rady gminy Jacka Krzepkowskiego, radnych Anety Smulczyńskiej i Krzysztofa Olczyka, odpowiedzialną za promocję gminy Marzeny Jeżewskiej, sołtysów Moniki Lisowskiej i Sławomira Bernatka, strażaków z prezesem Krzysztofem Krzepkowskim, dyrektora skarżyskiej szkoły muzycznej Włodzimierza Sojki, przedstawicielki ŚODR w Modliszewicach Jolanty Krupy. Przybyły też byłe członkinie zespołu: Teresa Ślusarczyk, Helena Dudzic, Helena Olejarz i Ewa Zgrzebnicka.

Następnie prowadząca zaprosiła na scenę członkinie zespołu: Gabrielę Gębska, Zuzannę Marszałek, Alfredę Smulczyńską, Helenę Dudzic, Helenę Morawską, Cecylię Dudzic i Jolantę Gębską, a także kierownika muzycznego Wojciecha Szczepańskiego. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członkiń zespołu: Helenę Okła, Helenę Kaczmarek, Józefę Ulc i Barbarę Misiowiec.

Historię zespołu, który nazwę „Kuźniczanki” nosi od 2005 roku, przedstawiła kierowniczka Gabriela Gębska. Piosenkami zespół podziękował tym wszystkim, z którymi współpracował przez trzy dekady: władzom samorządowym gminy, ks. proboszczowi, Adamowi Młodawskiemu, który zapoczątkował działalność zespołu, pracownikom GOK-u, szkoły, strażakom, muzykom Sławomirowi Miernikowi i Dariuszowi Figarskiemu, Marzenie Jeżewskiej, Magdalenie Góreckiej, Wacławowi Pejasowi, Jolancie Krupie, mediom.

Po życzeniach i wręczeniu prezentów odbyła się część artystyczna, w której wystąpił solista Wacław Pejas oraz zespoły ludowe „Sobótka” i „Sorbin”. Nie zabrakło też okazałego tortu i lampki szampana.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

IMG 9079 Kopiowanie

IMG 9084 Kopiowanie

IMG 9086 Kopiowanie

IMG 9090 Kopiowanie

IMG 9091 Kopiowanie

IMG 9092 Kopiowanie

IMG 9093 Kopiowanie

IMG 9094 Kopiowanie

IMG 9097 Kopiowanie

IMG 9098 Kopiowanie

IMG 9099 Kopiowanie

IMG 9101 Kopiowanie

IMG 9104 Kopiowanie

IMG 9106 Kopiowanie

IMG 9109 Kopiowanie

IMG 9112 Kopiowanie

IMG 9115 Kopiowanie

IMG 9116 Kopiowanie

IMG 9117 Kopiowanie

IMG 9118 Kopiowanie

IMG 9123 Kopiowanie

IMG 9124 Kopiowanie

IMG 9129 Kopiowanie

IMG 9132 Kopiowanie

IMG 9133 Kopiowanie

IMG 9134 Kopiowanie

IMG 9135 Kopiowanie

IMG 9138 Kopiowanie

x

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

x10

x11

x12

x13

x14

z

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski