01 KopiowanieTowarzystwo Przyjaciół Bliżyna zakończyło realizację projektu „Zdrowo, bezpiecznie, bez nałogów!", który trwał od lipca do końca listopada w ramach zadania „Zajęcia sportowo- ruchowe, turystyka, rodzinne gry terenowe i inne formy”. Projekt skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Bliżyn. Z działań zaproponowanych przez TPB skorzystało 30 dzieci.

W ramach projektu odbyło się 30 zajęć sportowo-ruchowych i Fit Dance prowadzonych przez trenerki Małgorzatę Józefiak i Emilię Włodarczyk. Poprzez zajęcia propagowana była aktywność fizyczna i zdrowy styl życia, kształtowano nawyki i postawy prozdrowotne. 22 września odbył się wyjazd do Zagrody Ekologicznej WIEŚ.CO w Skarżysku-Kamiennej z okazji Dnia Przedszkolaka, a także pożegnania lata i powitania jesieni. Pobyt w Zagrodzie obfitował w wiele atrakcji, dodatkowo dopisała wspaniała pogoda. Dzieci poznawały zwierzęta gospodarskie, tajniki upraw ekologicznych, uczestniczyły w warsztatach pieczenia pizzy, opiekowały się małymi królikami (królikoterapia), aktywnie spędziły czas na zabawach na świeżym powietrzu.

Kolejny wyjazd był niespodzianką z okazji Dnia Chłopaka. Ten wyjątkowy dzień - 29 września - dzieci spędziły w Bawialni FLY SKY w Kielcach.

W czasie trwania projektu organizowane były gry terenowe: „Piracka przygoda”, „Podchody”, „Poszukiwanie skarbów” i inne. Gry dostarczały przedszkolakom wiele radości, uczyły współpracy, spostrzegawczości, orientacji w terenie i były okazją do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Wszystkie działania o charakterze sportowym zakończyły się „Małą Olimpiadą Przedszkolaka”. Zawody sportowe odbyły się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bliżynie, a poprowadził je Kamil Siudak.  Rozegrano wiele konkurencji indywidualnych i drużynowych, mali sportowcy odczuwali satysfakcję w własnych rezultatów, a także z pobytu na „poważnej arenie sportowej”, jaką dla nich była sala gimnastyczna w „dużej” szkole. Oprócz działań sportowych ważnym elementem projektu były zajęcia profilaktyczne.

Cykliczne spotkania poprowadziła Halina Fidor, która w bardzo przystępny sposób realizowała program profilaktyczny „Spójrz inaczej” dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

Realizację projektu zakończyła zabawa andrzejkowa, podczas której dokonano podsumowania  i wręczono nagrody uczestnikom projektu.

Koordynatorem wszystkich działań była prezes TPB Izabela Sierko, a opiekę nad dziećmi sprawowała kadra Przedszkola Niepublicznego w Bliżynie wraz z oddziałem w Mroczkowie: Monika Werens, Aneta Włodarczyk, Renata Januchta, Iwona Mróz, Ewa Dołowy i Magdalena Młodawska.

Projekt zrealizowano w oparciu o środki finansowe przeznaczone na Realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, uzależnieniom behawioralnym i przemocy, zagospodarowanie czasu wolnego w szczególności poprzez zadanie: Zajęcia sportowo-ruchowe, turystykę, rodzinne gry terenowe i inne formy oraz ze środków własnych TPB.

Realizacja zaplanowanych działań i zadań umożliwiła dzieciom poznawanie sposobów aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań, integrację z rówieśnikami, pokazała uczestnikom w jaki sposób odreagować i rozładować napięcia, jak nawiązywać prawidłowe kontakty i unikać zagrożeń. Udział dzieci w zajęciach i działaniach projektowych przyczyni się do  kształtowania ich prawidłowych  postaw społecznych, co będzie procentowało w przyszłości.

Izabela Sierko

361648185 801025005150120 5558325695734397468 n Kopiowanie

363301350 801019261817361 4663728824539649899 n Kopiowanie

363322247 801024615150159 8539996049617034432 n Kopiowanie

363402951 801022295150391 4205606031500551581 n Kopiowanie

370048011 839922967926990 6352587156120548280 n Kopiowanie

370291692 839999577919329 8470820304249262731 n Kopiowanie

376728360 824845799434707 1526164624863584804 n Kopiowanie

380229201 833351085250845 3297019570635749072 n Kopiowanie

381156883 833315941921026 6228823700261245171 n Kopiowanie

381161765 833367351915885 3381595535770592395 n Kopiowanie

381170789 833358971916723 8153659821764565697 n Kopiowanie

381204523 833351268584160 5914524621335794680 n Kopiowanie

381208455 833357925250161 2244853732968338627 n Kopiowanie

381212790 833350551917565 4388777587315222001 n Kopiowanie

381216368 833364701916150 974437473630314228 n Kopiowanie

381523826 833309615254992 11304299924843011 n Kopiowanie

381566975 833315875254366 9147120956507410754 n Kopiowanie

384444175 837469591505661 5521840408023784167 n Kopiowanie

384474225 837470571505563 709567097936513906 n Kopiowanie

386153062 839923147926972 4500053332008067713 n Kopiowanie

386198221 839998967919390 5006551484657475987 n Kopiowanie

393838515 849573006961986 2567414096142976462 n Kopiowanie

394288689 849572476962039 4970072018955817161 n Kopiowanie

394386684 849574503628503 1439925555519282959 n Kopiowanie

401235698 873627537889866 9099473215556954315 n Kopiowanie

401354257 873693707883249 6332622216366869406 n Kopiowanie

405530308 869910644928222 4486814124950801906 n Kopiowanie

406365529 873626741223279 5292039415003095827 n Kopiowanie

406394437 873627397889880 4702621385826656984 n Kopiowanie

406624513 872458581340095 1766910297219872428 n Kopiowanie

406625665 872459628006657 1163626253896899432 n Kopiowanie

406631593 872458674673419 642303231043313696 n Kopiowanie

406634503 872458954673391 2467283728385759222 n Kopiowanie

406646163 872459408006679 6298961095182372397 n Kopiowanie

406894267 873626341223319 7667350461291528137 n Kopiowanie

407172442 873627211223232 6468224894511494361 n Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski