01 KopiowanieW świetlicy OSP w Bliżynie 7 grudnia z licznym udziałem seniorów oraz zaproszonych gości odbyło się spotkanie świąteczno-opłatkowe. Obecnych powitała przewodnicząca klubu Maria Makarewicz, która w imieniu seniorów złożyła życzenia świąteczno-noworoczne obecnym na spotkaniu. Modlitwę odmówił i istotę zbliżających się świąt przybliżył ks. Marcin Wojciechowski, fragment Ewangelii o narodzinach Pana odczytał Tobiasz Szcześniak, wiceprezes OSP.

Następnie życzenia seniorom złożyli: wicestarosta Anna Leżańska, wójt gminy Mariusz Walachnia, sekretarz gminy Michał Jędrys, dyrektor GOK-u Katarzyna Skarus, kierownik GOPS Monika Łukomska i opiekuna seniorów Agnieszka Świercz, przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Agnieszka Szkurłat i prezes klubu z Mroczkowa Teresa Kwapisz. Przewodnicząca odczytała też życzenia od seniorów z klubu w Sorbinie oraz podziękowała władzom gminy za to, że w mijającym roku seniorzy mogli uczestniczyć w dwóch wycieczkach, dwóch wyjazdach do teatru, zajęciach rekreacyjnych oraz gminnych i powiatowych obchodach Dnia Seniora.

IMG 0150 Kopiowanie

IMG 0151 Kopiowanie

IMG 0152 Kopiowanie

IMG 0153 Kopiowanie

IMG 0154 Kopiowanie

IMG 0155 Kopiowanie

IMG 0156 Kopiowanie

IMG 0157 Kopiowanie

IMG 0161 Kopiowanie

IMG 0162 Kopiowanie

IMG 0163 Kopiowanie

IMG 0166 Kopiowanie

IMG 0168 Kopiowanie

IMG 0169 Kopiowanie

IMG 0170 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski