01 KopiowanieOdczytaniem fragmentu Ewangelii o Narodzinach Pana Jezusa oraz odśpiewaniem pastorałki „Wśród nocnej ciszy” 8 grudnia rozpoczęło się spotkanie wigilijne Klubu Senior+ w Mroczkowie. Przybyłych na świąteczne spotkania powitała przewodnicząca klubu Teresa Kwapisz i opiekunka klubu Grażyna Wanat.

Życzenia seniorom złożyli: ks. proboszcz Krzysztof Sieczka, wicestarosta Anna Leżańska, wójt gminy Mariusz Walachnia, sekretarz gminy Michał Jędrys, kierownik GOPS-u Monika Łukomska, przedstawicielki klubów seniora z Bliżyna Maria Makarewicz i z Sorbina Janina Kołek oraz przedstawiciele policji Paweł Jasztal i Tomasz Berus.

Ponadto Teresa Kwapisz przekazała życzenia od przewodniczącego rady gminy Jacka Krzepkowskiego i dyrektor GOK-u Katarzyny Skarus, którzy nie mogli tego dnia uczestniczyć w tym wyjątkowym zebraniu.

IMG 0173 Kopiowanie

IMG 0177 Kopiowanie

IMG 0179 Kopiowanie

IMG 0184 Kopiowanie

IMG 0185 Kopiowanie

IMG 0186 Kopiowanie

IMG 0189 Kopiowanie

IMG 0191 Kopiowanie

IMG 0194 Kopiowanie

IMG 0196 Kopiowanie

IMG 0197 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski