1 KopiowaniePrzedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu gminy wraz z licznie przybyłymi gośćmi 9 grudnia spotkali się w remizie OSP w Mroczkowie. Najpierw, podczas ostatniego w tym roku posiedzenia zarządu gminnego podsumowali mijający rok, następnie po przybyciu kapłanów odbyło się spotkanie wigilijne.

Posiedzenie zarządu otworzył prezes zarządu gminnego OSP, wójt gminy Mariusz Walachnia, który przedstawił porządek obrad oraz powitał przybyłych gości: posła Mariusz Goska, marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, komendanta powiatowego PSP Marcina Jasińskiego, radnego powiatowego Mieczysława Bąka, sekretarza gminy Michała Jędrysa, przewodniczącego rady gminy Jacka Krzepkowskiego oraz radnych: Dorotę Cukrowską, Monikę Gruszczyńską, Genowefę Supernat, Radosława Bułkę, Krzysztof Jurka, Krzysztofa Olczyka i Grzegorza Wróbla. Przybył też Józef Nowak, prezes firmy „Nofar”, jak to podkreślił Andrzej Bętkowski „wielki dobrodziej bliżyńskich strażaków wspierający finansowo wszystkie jednostki w gminie”.

Mijający rok podsumował komendant gminny Zdzisław Kuźdub. Był to rok bogaty w wydarzenia, prace remontowe i zakupy wyposażenia dla druhów. Było to możliwe dzięki pozyskaniu znaczących środków zewnętrznych, w czym pomagał strażakom sekretarz gminy Michał Jędrys pisząc wnioski i koordynując działania w tym zakresie. Nasi strażacy pozyskali znaczące środki m.in. z Funduszu Sprawiedliwości (50 tys. zł), Funduszu Sołeckiego (45 tys. zł), KSRG (8,9 tys. zł OSP Bliżyn i 4,6 tys. zł OSP Sorbin), MSWiA (6 tys. zł OSP Wołów, 5 tys. zł OSP Sorbin oraz 3,3 tys. zł MDP Bliżyn) oraz WFOŚiGW i FSUSR. Dzięki tym dodatkowym środkom zakupiono umundurowanie, wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, przeprowadzono remonty w remizach. Na przykład kosztem 17 tys. zł wyremontowano boks garażowy w OSP Blizyn, ewelacja OSP Sorbin kosztowała 15 tys. zł, za 10 tys. zł. wyremontowano i pomalowano remizę OSP Mroczków.

W 2023 roku strażacy zorganizowali wiele cyklicznych wydarzeń. Młodzież z naszej gminy wzięła już po raz 30. w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej (na szczebli powiatowym Bartek Ściegienny i Kuba Solarz zajęli pierwsze miejsca w swych kategoriach), zorganizowano XVII turniej tenisa stołowego, II Piknik Strażacki, OSP Sorbin świętowała jubileusz 95.lecia działalności. –Jednak największym sukcesem jest to, że gmina złożyła dwa wnioski na zakup nowych wozów bojowych: średniego dla OSP Sorbin i lekkiego dla OSP Bliżyn. Jest duża szansa na ich pozyskanie w roku 2024 roku przy udziale własnym gminy 15% i Unii Europejskiej w wysokości 85% - podsumował swe wystąpienie Z. Kuźdub. Zabierając później głos marszałek A. Bętkowski poinformował, że do urzędu marszałkowskiego wpłynęło z całego województwa aż 128 wniosków, a początkowo w budżecie województwa były zagwarantowane środki jedynie na zakup 20 aut. W związku z czym zarząd wojewódzki wystąpił do Komisji Europejskiej o zwiększenie puli środków na ten cel, na co ta wyraziła zgodę, co pozwoli na zakup co najmniej 40 aut. Ale zarząd wystąpił do KE jeszcze raz, jest więc realna szansa, że w przyszłym roku do OSP w całym województwie trafi nawet 70-80 nowych wozów bojowych.

Kończąc swe wystąpienie Z. Kuźdub z dezaprobatą podkreślił fakt, że w 2023 roku nie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Zwrócił też uwagę na problemy kadrowe OSP Mroczków.

Działalność ratowniczo-gaśniczą w powiecie podsumował komendant powiatowy PSP Marcin Jasiński. Do 9 grudnia na terenie powiatu doszło do 819 zdarzeń (2022 rok – 1092), w tym na terenie gminy Bliżyn do 112 (130). W powiecie w tym troku doszło do 245 pożarów (401), 553 miejscowych zagrożeń (656), 21 alarmów było fałszywych (35). W gminie Bliżyn doszło do 34 pożarów (61), 77 miejscowych zagrożeń (79), 1 alarm był fałszywy (2). Nasze jednostki w tym roku uczestniczyły w następującej licznie zdarzeń: OSP Bliżyn – 83 (29 pożarów-54 miejscowe zagrożenia), OSP Sorbin – 10 (5-5), OSP Nowy Odrowążek – 12 (4-8), OSP Mroczków 10 (5-5).

Podczas zebrania wstępnie nakreślono plan pracy na 2024 rok. Ustalono harmonogram zebrań sprawozdawczych: OSP Mroczków – 3 lutego, OSP Bliżyn – 10 lutego, OSP Nowy Odrowążek – 17 lutego, OSP Wołów – 2 marca i OSP Sorbin – 9 marca. Wszystkie zebrania rozpoczną się o godzinie 17.00.

Do najważniejszych wydarzeń w roku przyszłym należeć będą obchody 65.lecia działalności OSP Mroczków oraz III Piknik Strażacki nad zalewem w Bliżynie. nasza młodzież weźmie udział w OTWP, planowany jest XVIII turniej tenisowy oraz zawody sportowo-pożarnicze.

Po zakończeniu posiedzenia zarządu i po krótkiej przerwie do zebranych strażaków i ich gości dołączyli kapłani: proboszcz Parafii Bliżyn ks. Stanisław Wlazło, gminny kapelan strażaków oraz proboszcz Parafii Mroczków ks. Krzysztof Sieczka, powiatowy kapelan policjantów. Najpierw odśpiewano „Wśród nocnej ciszy”, potem fragment Ewangelii o narodzinach Pana Jezusa odczytał ks. Krzysztof Sieczka. –Łamanie się chlebem, opłatkiem, jest wyrazem naszej dobrej woli i życzliwości. Chleb jest symbolem życia i podtrzymywania życia. Jest symbolem miłości i życia – powiedział ks. Stanisław Wlazło.

Na koniec gości złożyli życzenia, a zebrani połamali się opłatkiem i zasiedli do wieczerzy wigilijnej.

IMG 0346 Kopiowanie

IMG 0348 Kopiowanie

IMG 0349 Kopiowanie

IMG 0350 Kopiowanie

IMG 0351 Kopiowanie

IMG 0356 Kopiowanie

IMG 0358 Kopiowanie

IMG 0361 Kopiowanie

IMG 0364 Kopiowanie

IMG 0365 Kopiowanie

IMG 0370 Kopiowanie

IMG 0371 Kopiowanie

IMG 0373 Kopiowanie

IMG 0376 Kopiowanie

IMG 0377 Kopiowanie

IMG 0378 Kopiowanie

IMG 0383 Kopiowanie

IMG 0385 Kopiowanie

IMG 0387 Kopiowanie

IMG 0390 Kopiowanie

IMG 0393 Kopiowanie

IMG 0394 Kopiowanie

IMG 0395 Kopiowanie

IMG 0396 Kopiowanie

IMG 0397 Kopiowanie

IMG 0398 Kopiowanie

IMG 0400 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski