01Od odśpiewania pastorałki „Wśród nocnej ciszy” rozpoczęło się spotkanie wigilijne członków Klubu Seniora „Pogodni” w Sorbinie. Klubowiczki i klubowiczów powitała przewodnicząca seniorów Janina Kołek, modlitwę odmówił ks. proboszcz Marek Senderowski. Do seniorów goście skierowali piękne życzenia, spotkanie uświetniła schola parafialna „Astra Dei” pod kierunkiem Agnieszki Więckowskiej.

Gośćmi spotkania i życzenia seniorom złożyli: ks. proboszcz, wicestarosta Anna Leżańska, wójt gminy Mariusz Walachnia, sekretarz gminy Michał Jedrys, radny Józef Dąbrowski, przedstawicieli TPD Halina Fidor i Grażyna Kij, dyrektor szkoły Henryk Żak, przedstawiciel GOPS-u Dariusz Gałązka, naczelnik OSP Sorbin Zbigniew Domagała i przewodnicząca klubu z Mroczkowa Teresa Kwapisz.

IMG 0530 Kopiowanie

IMG 0531 Kopiowanie

IMG 0532 Kopiowanie

IMG 0535 Kopiowanie

IMG 0536 Kopiowanie

IMG 0537 Kopiowanie

IMG 0538 Kopiowanie

IMG 0540 Kopiowanie

IMG 0542 Kopiowanie

IMG 0543 Kopiowanie

IMG 0544 Kopiowanie

IMG 0546 Kopiowanie

IMG 0547 Kopiowanie

IMG 0548 Kopiowanie

IMG 0549 Kopiowanie

IMG 0550 Kopiowanie

IMG 0551 Kopiowanie

IMG 0552 Kopiowanie

IMG 0555 Kopiowanie

IMG 0556 Kopiowanie

IMG 0557 Kopiowanie

IMG 0558 Kopiowanie

IMG 0559 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski