14 stycznia KopiowanieGminny Ośrodek Kultury w Bliżynie zaprasza 14 stycznia na Noroczny Koncert Kolęd i Pastorałek zatytułowany "Hej kolęda, kolęda...". Koncert poprzedzi Msza św. w kościele pw. Najświętezego Serca Pana Jezusa w Sorbinie o godzinie 15.00 w intencji pracowników, działaczy kultury i artystów z terenu gminy Bliżyn. Po nabożeństwie, o godzinie 16.00, rozpocznie się koncert w wykonaniu naszych artystów. Serdecznie zapraszamy!

14 stycznia Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski