Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego  i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacji: Starachowice ul. Złota (SkStaraZlota) – 175,9 μg/m3.

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Kielce ul. Jurajska (SkKielJurajs) – 116,5 μg/m3,

Nowiny ul. Parkowa (SkNowiParkow) – 132,5 μg/m3,

Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja (SkSkarz1MajaMOB) – 113,3 μg/m3,

Połaniec ul. Ruszczańska (SkPolaRuszcz) – 107,1 μg/m3.

Zalecane środki ostrożności:

Ogół ludności:

 • - unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
 • - nie wietrz pomieszczeń,
 • - nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

 • - unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,
 • - nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
 • - osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • - nie wietrz pomieszczeń,
 • - nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

 • - zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • - stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,
 • - prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
 • - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

  (https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski