01 KopiowanieGminny Ośrodek Kultury „Zameczek” w Bliżynie 14 stycznia zorganizował Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek zatytułowany „Hej kolęda, kolęda...”. W kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sorbinie wystąpiło blisko 130 artystów. Wyjątkowa była świąteczne sceneria – szopka betlejemska i choinki z przepięknymi ozdobami wykonanymi przez Klub Seniora „Pogodni” pod kierunkiem Janiny Kołek.

Koncert poprzedziła Msza św. w intencji pracowników, działaczy kultury i artystów z terenu gminy Bliżyn, której przewodniczył ks. proboszcz Marek Senderowski. Nabożeństwo swym śpiewem uświetniłą schola parafialna „Astra Dei” pod kierunkiem Agnieszki Więckowskiej. Na gitarach akompaniowali Natalia Rożek i Ryszard Kucewicz, na organach Bartłomiej Młodawski.

Wydarzenie poprowadziła Katarzyna Skarus, dyrektor „Zameczku”, która na wstępie powitała przybyłych na to wyjątkowe wydarzenie organizowane już od kilkunastu lat rozpoczynające nowy rok kulturalny. Między licznie zgromadzoną publicznością byli m.in. wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski, radni: Dorota Cukrowska, Józef Dąbrowski, Krzysztof Jurek, Szymon Mastalerz, Aneta Smulczyńska, Genowefa Supernat, Agnieszka Świercz i Grzegorz Wróbel. Obecny był proboszcz Parafii Odrowążek ks. Wincenty Chodowicz oraz przedstawicielki TPD Grażyna Kij i Halina Fidor.

Za pomoc w przygotowaniu scenografii i koncertu dyrektorka podziękowała prezesowi OSP Józefowi Dąbrowskiemu, gospodarz remizy Agnieszce Ślusarczyk, sołtys Monice Solarz oraz Zespołowi Pieśni i Tańca „Sorbin”.

Katarzyna Skarus cytując słowa Adama Mickiewicza „Dobrze, kto z Bogiem poczyna” zapowiedziała pierwszy występ solisty Zygmunta Wiśniewskiego, który opowiedział po staropolsku, gwarą „Pastorałkę Wigilijną”. Przepiękny koncert dała Parafialna Orkiestra Dęta „Perły Wincentego” z Odrowążka pod dyrekcją Magdaleny Góreckiej.

Jak zwykle na najwyższym poziomie był występ Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin” pod kierunkiem muzycznym Dariusza Figarskiego. Zespół zaśpiewał m.in. „Kołysankę dla Jezusa”, do której słowa napisała Magdalena Młodawska a muzykę Dariusz Figarski. Wiele radości wniosły kolędy w wykonaniu najmłodszych uczestników koncertu, dzieci z sekcji rytmiki kierowanej przez Katarzynę Wiśniewską. Chór Seniora „Zawsze Młodzi” pod kierunkiem Wacława Pejsa, który później zaśpiewał też solo, wykonał kolędy „Przystąpmy di szopy” oraz „Z narodzenia Pana”. Tego dnia pan Wacław obchodził 86. urodziny, stąd publiczność złożyła mu życzenia śpiewem, a słowem wójt gminy Mariusz Walachnia i prowadząca koncert.

W pięknych, ludowych strojach wystąpiła „Bliżyńska Gromada” kierowana przez Grażynę Kij i Halinę Fidor, po dzieciach wystąpił zespół ludowy „Sobótka”, któremu akompaniował Jacek Miernik.

Zespół ludowy „Kuźniczaki” pod kierunkiem Wojciecha Szczepańskiego zaśpiewał kolędy „Betlejem święte” oraz „Dnia jednego o północy”, a schola „Astra Dei” pastorałki „Z narodzenia Pana” i „Bosy pastuszek”.

Na zakończenie trio: Katarzyna Wiśniewska, Piotr Kuroś i Sebastian Siudak wykonali trzy kolędy: „Przysiadło słonko”, „Oj maluśki, maluśki” oraz „Znak pokoju”. Tą ostatnią zaśpiewali wszyscy zebrani w świątyni trzymając się za ręce w kręgu.

1 Kopiowanie

2 Kopiowanie

3 Kopiowanie

4 Kopiowanie

5 Kopiowanie

6 Kopiowanie

IMG 1450 Kopiowanie

IMG 1451 Kopiowanie

IMG 1452 Kopiowanie

IMG 1453 Kopiowanie

IMG 1454 Kopiowanie

IMG 1455 Kopiowanie

IMG 1458 Kopiowanie

IMG 1459 Kopiowanie

IMG 1461 Kopiowanie

IMG 1462 Kopiowanie

IMG 1463 Kopiowanie

IMG 1464 Kopiowanie

IMG 1465 Kopiowanie

IMG 1467 Kopiowanie

IMG 1470 Kopiowanie

IMG 1471 Kopiowanie

IMG 1472 Kopiowanie

IMG 1476 Kopiowanie

IMG 1479 Kopiowanie

IMG 1480 Kopiowanie

IMG 1481 Kopiowanie

IMG 1484 Kopiowanie

IMG 1485 Kopiowanie

IMG 1486 Kopiowanie

IMG 1487 Kopiowanie

IMG 1489 Kopiowanie

IMG 1490 Kopiowanie

IMG 1492 Kopiowanie

IMG 1493 Kopiowanie

IMG 1495 Kopiowanie

IMG 1499 Kopiowanie

IMG 1500 Kopiowanie

IMG 1501 Kopiowanie

IMG 1502 Kopiowanie

IMG 1503 Kopiowanie

IMG 1504 Kopiowanie

IMG 1505 Kopiowanie

IMG 1507 Kopiowanie

IMG 1509 Kopiowanie

IMG 1512 Kopiowanie

IMG 1514 Kopiowanie

IMG 1515 Kopiowanie

IMG 1516 Kopiowanie

IMG 1517 Kopiowanie

IMG 1519 Kopiowanie

IMG 1521 Kopiowanie

IMG 1523 Kopiowanie

IMG 1524 Kopiowanie

IMG 1525 Kopiowanie

x Kopiowanie

z Kopiowanie

z1 Kopiowanie

z2 Kopiowanie

z3 Kopiowanie

z4 Kopiowanie

z5 Kopiowanie

z6 Kopiowanie

z7 Kopiowanie

z8 Kopiowanie

z9 Kopiowanie

z10 Kopiowanie

z11 Kopiowanie

z12 Kopiowanie

z13 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski