1 KopiowanieParafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku kontynuuje realizację projektu, pn.: „Ocalmy od zapomnienia cenne umiejętności i wspomnienia - integracja międzypokoleniowa mieszkańców Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku”, dofinansowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego już po raz siódmy. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem, szczególnie ze strony Seniorów, aktywnie włączających się w prezentowanie dzieciom i młodzieży dawnych prac, zanikającego na wsi rzemiosła oraz sprzętów, które zachowały się jeszcze w zagrodach mieszkańców.

W ramach projektu ocalono od zapomnienia dawny warsztat pracy do cięcia drewnianych „klocków” na deski przy pomocy piły tracki, a w przekazanie cennej wiedzy włączyli się przedstawiciele starszego pokolenia: Ryszard Żak, Eugeniusz Bernatek, Władysław Olejarz, Józef Grabka, Mirosław Żak, Stanisław Żak i Sławomir Bernatek - Sołtys Odrowążka. Seniorzy przedstawili dawną, bardzo pracochłonną metodę cięcia drewna na deski, która była stosowana przez lokalnych mieszkańców przy budowie domów i budynków gospodarczych. Warsztat pracy obejmował wysokie kobyłki (wykonane z drewna), stalową piłę trackę, a także inne przyrządy, takie jak: siekiera, skórak, sznurek i zwęglone drewno. Do cięcia stosowano zazwyczaj drewniane klocki (nie wysuszone), o średnicy ok. 30 - 40 cm i długości ok. 4,5 m. Klocki te cięto na deski o grubości jednego cala lub grubsze, np. na podłogi - ok. 4 cm. Prace obejmowały szereg czynności, tj. najpierw wykonywano skórowanie klocka przy pomocy skóraka, następnie należało obciosać klocek siekierką, zaznaczyć grubość desek z obu stron i naciąć rowki oraz oznaczyć linie cięcia wzdłuż klocka przy użyciu sznurka i zwęglonego drewna. Po tych czynnościach przygotowawczych - następowało cięcie klocka piłą tracką, umieszczoną na wysokich kobyłkach. Do tych prac wymagane było zaangażowanie min. 2 osób - jedna obsługiwała piłę na górze, a druga na dole. Z relacji Seniorów wynikało, iż większego wysiłku fizycznego wymagało cięcie na dole, ale obie osoby musiały równomiernie pracować i kontrolować linie cięcia, aby deski były równej grubości. Pocięte tą metodą deski musiały przeschnąć i dopiero wówczas były wykorzystywane do dalszych prac. Ponadto, młodzież uczestnicząca w warsztatach miała okazję obejrzenia drewnianych beczek, wykonanych z drewna dębowego, łupanego, struganego ośnikiem, które zachowały się w gospodarstwie w Odrowążku.

Kolejnym przedsięwzięciem ocalonym od zapomnienia, w dobie rozkwitu rynku obuwniczego - było wykonanie drewnianych chodaków, a tą umiejętność i warsztat pracy zaprezentował Mirosław Żak z Odrowążka, przy udziale Zofii Nowek, Haliny Krzepkowskiej, Tomasza Ślusarczyka i Sławomira Bernatka. W dawnych czasach drewniane chodaki stanowiły podstawowe i często jedyne obuwie naszych przodków. Chodaki musiały być lekkie, dlatego wykonywano je z wysuszonego drewna osikowego. Potrzebna była jeszcze skóra i ćwieki. Z drewna wycinano formę buta w odpowiednim rozmiarze, następnie należało nadać kształt podeszwie, np. wyciąć obcas oraz ważne było wyczyszczenie drewna pilnikiem i papierem ściernym. Następnie przy pomocy kopyta formowano skórę, która była przybijana do przygotowanej podeszwy przy pomocy ćwieków, a czynność tą rozpoczynano od czubka buta. Wykonanie chodaków było czasochłonne - przygotowanie jednej pary zajmowało kilka godzin, ale zapotrzebowanie na tego typu obuwie było bardzo duże.

Przeprowadzone warsztaty i zgromadzona dokumentacja fotograficzna pozwalają ocalić od zapomnienia „ginące” na wsi umiejętności, dawne przyrządy i warsztaty pracy. Ponadto prowadzone zajęcia stanowią pouczające lekcje dla uczestniczących w nich dzieci i młodzieży, którzy mają okazję zaobserwować trud i ciężką pracę, jaka towarzyszyła naszym babciom, dziadkom i wcześniejszym pokoleniom przy wykonywaniu poszczególnych czynności.

Aneta Smulczyńska

2 Kopiowanie

3 Kopiowanie

4 Kopiowanie

5 Kopiowanie

6 Kopiowanie

7 Kopiowanie

8 Kopiowanie

9 Kopiowanie

10 Kopiowanie

11 Kopiowanie

12 Kopiowanie

13 Kopiowanie

14 Kopiowanie

15 Kopiowanie

16 Kopiowanie

17 Kopiowanie

18 Kopiowanie

19 Kopiowanie

20 Kopiowanie

21 Kopiowanie

22 Kopiowanie

23 Kopiowanie

24 Kopiowanie

25 Kopiowanie

26 Kopiowanie

27 Kopiowanie

28 Kopiowanie

29 Kopiowanie

30 Kopiowanie

31 Kopiowanie

32 Kopiowanie

33 Kopiowanie

34 Kopiowanie

35 Kopiowanie

36 Kopiowanie

37 Kopiowanie

38 Kopiowanie

39 Kopiowanie

40 Kopiowanie

271 Kopiowanie

281 Kopiowanie

291 Kopiowanie

301 Kopiowanie

311 Kopiowanie

321 Kopiowanie

331 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski